Pomoc Ukrajine

Mesto prináša na samostatnej stránke informácie o možnostiach pomoci Ukrajine a ľuďom utekajúcim z Ukrajiny - možnosti finančnej a materiálnej pomoci, dobrovoľníctva, ako aj možnosti ponuky ubytovania pre utečencov. Zverejňujeme aj zápisnice zo zasadnutí krízového štábu.

                

 

Finančná pomoc - zriadený transparentný účet

Ak je to Vašich možnostiach, môžete prispieť aj finančne. Mesto Michalovce zriadilo transparentný účet. Prostriedky poukázané na tento účet budú využívané prostredníctvom charitatívnych organizácií - oficiálne registrovaných na Slovensku.

Názov účtu:                        Pomoc Ukrajine Michalovce
Transparentný účet č.:     SK79 0900 0000 0051 8804 4939 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Informácie o účte: www.transparentneucty.sk


Máte záujem o preplatenie nákladov na ubytovanie osôb s dočasným útočiskom? 

 

Podrobné informácie

Mesačné výkazy FO (vzor)

Mesačné výkazy PO (vzor)

Informácia pre odídencov


Formulár pre poskytnutie ubytovania 

Pomôžte mestu aktualizovať možnosti ubytovania pre obyvateľov Ukrajiny.
Prosíme všetkých (fyzické aj právnické osoby),  ktorí majú takúto možnosť aby vyplnili formulár.

Ponúkam ubytovanie

Zaregistrovať svoju ponuku ubytovania môžete tiež do celoslovenského informačného systému na rezerváciu ubytovania, ktorý bol zriadený Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci zo Združením miest a obcí Slovenska  https://pomocpreukrajinu.sk/sk


Dobrovoľníctvo

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu, srdečnosť a štedrosť všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú. Okrem databázy poskytovateľov ubytovania pripravujeme aj zoznam dobrovoľníkov, ktorých by sme mohli požiadať o pomoc v prípade, že ju budeme potrebovať. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom vyplňte formulár. 

Dobrovoľníci na hranici s Ukrajinou (formulár na zaregistrovanie)

Upozorňujeme, že prihlásiť sa môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.


Materiálna pomoc

Zberné miesto: Dispečing TaZS Michalovce, Partizánska 55 od 7.00 do 19.00
Kontakt: +421 56 640 38 17 alebo +421 56 640 38 38

 

Zoznam vecí, ktoré momentálne najviac potrebujú v Užhorode:
• trvanlivé potraviny
• potraviny pre deti
• spacie vaky
• matrace
• prikrývky, vankúše a posteľná bielizeň
• produkty pre osobnú hygienu
• zdravotnícke potreby – lekárničky
• dezinfekčné prostriedky
• jednorazový riad
• termosky na jedlo
• ohrievače
• sviečky
• nabíjacie lampy, baterky
• elektrické generátory
• hasiace prístroje


Záznamy zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Michalovce