Pomoc Ukrajine

Mesto prináša na samostatnej stránke informácie o možnostiach pomoci Ukrajine a ľuďom utekajúcim z Ukrajiny - možnosti finančnej a materiálnej pomoci, dobrovoľníctva, ako aj možnosti ponuky ubytovania pre utečencov. Zverejňujeme aj zápisnice zo zasadnutí krízového štábu.

                

Formulár - Ženy ženám


Finančná pomoc - zriadený transparentný účet

Ak je to Vašich možnostiach, môžete prispieť aj finančne. Mesto Michalovce zriadilo transparentný účet. Prostriedky poukázané na tento účet budú využívané prostredníctvom charitatívnych organizácií - oficiálne registrovaných na Slovensku.

Názov účtu:                        Pomoc Ukrajine Michalovce
Transparentný účet č.:     SK79 0900 0000 0051 8804 4939 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Informácie o účte: www.transparentneucty.sk


Máte záujem o preplatenie nákladov na ubytovanie osôb s dočasným útočiskom? 

 

Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.

Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE nájdete aj na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
 

Mesačné výkazy FO (vzor)

Mesačné výkazy PO (vzor)

Informácia pre odídencov

Informácie o predĺžení príspevku za ubytovanie odídencov


Dobrovoľníctvo

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu, srdečnosť a štedrosť všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú. Okrem databázy poskytovateľov ubytovania pripravujeme aj zoznam dobrovoľníkov, ktorých by sme mohli požiadať o pomoc v prípade, že ju budeme potrebovať. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom vyplňte formulár. 

Dobrovoľníci na hranici s Ukrajinou (formulár na zaregistrovanie)

Upozorňujeme, že prihlásiť sa môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.


Materiálna pomoc

Zberné miesto: Dispečing TaZS Michalovce, Partizánska 55 od 7.00 do 19.00
Kontakt: +421 56 640 38 17 alebo +421 56 640 38 38

 

Zoznam vecí, ktoré momentálne najviac potrebujú v Užhorode:
• trvanlivé potraviny
• potraviny pre deti
• spacie vaky
• matrace
• prikrývky, vankúše a posteľná bielizeň
• produkty pre osobnú hygienu
• zdravotnícke potreby – lekárničky
• dezinfekčné prostriedky
• jednorazový riad
• termosky na jedlo
• ohrievače
• sviečky
• nabíjacie lampy, baterky
• elektrické generátory
• hasiace prístroje


Záznamy zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Michalovce