Pohoda za mestom

  „Baňa“ – miesto pre oddych

Program: Grantový program Pohoda za mestom 2011
Donor: Nadácia Ekopolis
Schválená dotácia: 5 200 €
Spolufinancovanie: 4 000 €

   EkopolisPohoda za mestom20Heineken

 

Okolie jazierka využívajú obyvatelia mesta najmä obyvatelia zo sídliska Stráňany na prechádzky, oddych, v zime sa na Baňu chodia korčuľovať deti z celého mesta. Baňa je vyhľadávanou lokalitou aj pre rybárov. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu tu pravidelne organizuje rybárske súťaže.
Mesto plánuje osadiť v okolí jazierka nové lavičky, odpadkové koše, hojdačky ako aj ďalšie prvky drobnej architektúry, skrášliť okolie jazierka, vytvoriť prvky pre účely aktívneho trávenia voľného času. Mesto  plánuje zapojiť do realizácie projektu aj miestnych obyvateľov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti verejného priestranstva a členov občianskeho združenia, využívajúcich toto územie pre športové rybárstvo pri aktivitách spojených s vlastnou realizáciou projektu. Na verejnom stretnutí sa bude diskutovať a vyberať variantné riešene územia, ktoré navrhne architekt.

Realizácia projektu

 

I. Prerokovanie návrhov realizácie priestranstva v okolí jazierka "Baňa" dňa 3. mája 2011

Pozvánka na prípravné stretnutie

Prezentácia riešenia a návrhov

Konečný návrh realizácie
realizovať sa budú prvky 1. etapy ( červená legenda - 2 outdoor fitness prvky, 7 lavičiek, 4 odpadkové koše, spevnenie brehu - 24 m2)

Fotogaléria zo stretnutia

 

II. Realizácia projektu

Pozvánka na brigádu 24.09.2011

fotogaléria z brigády dňa 24.09.2011 od 8:00 hod.

Pozvánka na slávnostné otvorenie

fotogaléria výsledkov projektu a zo slávnostného ukončenia projektu