Podpora vzdelávania seniorov a športu v meste Michalovce

Program: Grantový program Nafta a.s. na rok 2015
Donor: Nafta a.s.
Schválená dotácia: 6 000 €

Logo Nadácie SPPLogo Nafta

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a NAFTY a.s.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť možnosť pre seniorov vzdelávať sa v oblasti informačných technológií, vyškoliť 60 seniorov s trvalým pobytom v meste Michalovce.  Súčasne sme chceli vytvoriť dobré podmienky pre bežecké preteky v meste, zanezpečiť materiálne zabezpečenie pre účastníkov pretekov, prilákať ľudí na preteky, zvýšiť návštevnosť a športové povedomie v meste. 

Realizácia

Bolo vytvorených 6 skupín záujemcov o vzdelávanie IKT, v každej skupine je 10 seniorov.

V rámci podpory športových aktivít boli podporené nasledujúce podujatia:

  • Michalovský letný streetball
  • Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
  • Olympiáda zdravotne postihnutých 
  • Michalovská hodinovka 
  • Jesenný beh 
  • Liga MŠ 
  • Futbalový turnaj družobných miest 
  • Beh O štít mesta Michalovce a Detský beh I. Pšenka