Podpora športu a vzdelávania seniorov

Program: Grantový program Nafta a.s. na rok 2016
Donor: Nafta a.s.
Schválená dotácia: 5 000 €

 

 Logo SPP Logo Nafta

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a NAFTY a.s.

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je opäť vzdelávanie seniorov v oblasti práce s počítačom, informačnými technológiami a inovatívnych výtvarných techník, vyškoliť 64 seniorov s trvalým pobytom v meste Michalovce.  Súčasne chceme vytvoriť dobré podmienky pre bežecké preteky v meste, zabezpečiť materiálne potreby pre účastníkov pretekov, prilákať ľudí na preteky, zvýšiť návštevnosť a športové povedomie v meste. 

Realizácia

Budú vytvorené 4 skupiny záujemcov o vzdelávanie IKT pre začiatočníkov a pokročilých, v každej skupine bude 10 seniorov. Súčasne budú vytvorené 2 skupiny po 12 ľudí tvorivých dielní.

V rámci podpory športových aktivít budú podporené nasledujúce podujatia:

  • Michalovský letný streetball
  • Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
  • Michalovská hodinovka 
  • Jesenný beh 
  • Liga MŠ 
  • Futbalový turnaj družobných miest 
  • Beh O štít mesta Michalovce a Detský beh I. Pšenka