Zlepšenie stavu športovej infraštruktúry v meste Michalovce

Identifikácia projektu

Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky  (č. listu MF1008367/2020-442)
Schválené: Na základe Uznesenia vlády č. 515 z 22. októbra 2019, Číslo materiálu: 25501/2019
Výška dotácie: 2 200 000 € (do 31. 1. 2020 v sume 1,55 mil. €,  do 31.1.2021 v sume 650 000 €)
Obdobie využitia dotácie: od 1.1.2020 do 30.6.2022

Logo ÚV SR

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore úradu vlády SR

 

Hlavné aktivity 

Obsahom projektu sú 3 hlavné aktivity:

 • Vybavenie telocvične pre Judo v Mestskej športovej hale
   
 • Úpravy šatní pre Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce – mládež
   
 • Modernizácia  Mestskej plavárne, Saleziánov 1285, Michalovce

Obsah a realizácia projektu:

 

 1. Vybavenie telocvične pre Judo
  Mestská športová hala, Športová 3830/31, Michalovce

Telocvičňa pre Judo je súčasťou Mestskej športovej haly, v rámci podpory sa zakúpilo pokrytie celej telocvične žinenkovou plochou - tatami. Telocvičňa je prenajatá amatérskemu športovému klubu Zemplín Michalovce – oddiel Judo za symbolickú cenu pre potreby tréningov a zápasov, v priestoroch trénujú deti a mládež od 5 rokov do 18 rokov a dospelí bez obmedzenia veku. Telocvičňa je po dohode prístupná aj školám a seniorom bezodplatne.

 1. Úpravy šatní pre Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce – mládež
   Hviezdoslavova 5652/7, Michalovce.

V rámci aktivity buli zrealizované stavebné úpravy šatní. Mesto je akcionárom spoločnosti MFK Zemplín Michalovce a.s. Futbalový štadión je majetkom mesta. Priestory pod tribúnou B slúžia len pre potreby futbalistov vo veku od 15 do 19 rokov počas tréningov a zápasov.

 

 1. Modernizácia  Mestskej plavárne
  Saleziánov 1285, Michalovce

Obsahom je komplexná rekonštrukcia stavby plavárne a výmena technológie plavárne, rekonštrukcia telesa bazéna, vzduchotechniky, kúrenia, soc. zariadení, šatní.
Rekonštrukcia bude ukončená  v roku 2022.

 

Fotodokumentácia