Podoby minulosti

Rotunda v areáli Zemplínskeho múzea

Cieľ projektu:

Sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta Michalovce – rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, nachádzajúcou sa v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Obsahom projektu je vytvorenie informačného panela s popisom a maketou rotundy a podporiť tak historické povedomie obyvateľov mesta, regiónu, podporiť kultúrny cestovný ruch na Gotickej ceste. Informovať milovníkov histórie, turistov a verejnosť o najstaršej stavbe v meste - kamennej sakrálnej rotundy z 11. storočia.

Logo Nadácie SPP

Grantový systém: Nadácia SPP
Získaná dotácia: 1 500 €
Spolufinancovanie mesta: 400 €

Realizácia projektu

Sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta Michalovce – rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, nachádzajúcou sa v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach bolo hlavným cieľom projektu Podoby minulosti, ktorý bol financovaný z prostriedkov  Nadácie SPP a rozpočtu mesta.

Cieľom projektu bolo vytvorenie  modelu rotundy s popisom, podporiť tak zachovanie kultúrneho dedičstva,  podporiť kultúrny cestovný ruch na Gotickej ceste, informovať obyvateľov mesta,  milovníkov histórie, turistov a verejnosť o najstaršej stavbe v meste - kamennej sakrálnej rotundy z 9. až 11. storočia, zvýšiť historické povedomie obyvateľov mesta, regiónu, šíriť tak informácie o kultúrnom dedičstve mesta, spoločnosti.

Garantom projektu bol partner – Zemplínske múzeum, úlohou jeho pracovníkov bolo garantovať obsah informácií zverejnených na vytvorenom modeli s podstavcom, zabezpečiť čo najreálnejšiu podobu modelu rotundy vo zvolenej mierke. Autorom návrhu a modelu  rotundy s nápisom bol Mgr. Art. Peter Králik. Na realizáciu projektu získalo mesto finančnú dotáciu 1 500 € z nadácie SPP v grantovom programe Dedičstvo regiónov, mesto spolufinancovalo dielo čiastkou 400 €.

Model rotundy na podstavci s nadpisom sa nachádza v blízkosti kamenných zvyškov sakrálnej stavby v areáli Zemplínskeho múzea na Kostolnom námestí. Rotunda s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou je dôkazom udomácňovania kresťanstva v regióne Zemplína. Rotunda patrí k najstarším kultúrno – historickým pamiatkam mesta. Zemplínske múzeum plánuje doplnenie modelu  aj informačným panelom. Pozývame preto občanov mesta, milovníkov histórie, turistov a verejnosť k prehliadke modelu stavby kamennej sakrálnej rotundy.

Fotodokumentácia z realizácie projektu