Plasty

Plasty 
  

Na výrobu 1 tony plastov  sa spotrebuje 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tony zberových plastov. Pri recyklácii plastov dochádza až k 97 percentnej úspore energie oproti výrobe plastov z ropy.

 

 

Plasty umiestňujeme do žltých kontajnerov:

 

   Do zbernej nádoby umiestňujte:

  • PET fľaše bez uzáverov, umelohmotné obaly od potravín
  • fólie, igelitové vrecúška, tašky
  • umyté obaly z kozmetických produktov a pod.

 

   Do zbernej nádoby nepatrí:

  • obaly z chemikálií, odpadové potrubia, penový polystyrén
  • podlahové krytiny – linoleum
  • obaly od olejov
  • obaly silne znečistené potravinami


Pred separovaním je potrebné odstrániť uzáver fľaše a fľašu zlisujeme pristúpením nohou na zemi, aby sa nám do kontajnera zmestilo čo najviac vyseparovaných fliaš.

 

Pred uložením PET fliaš do zbernej nádoby je potrebné fľašu zlisovať pristúpením  nohou na zemi, aby sa nám do kontajnera / vreca  zmestilo  čo najviac vyseparovaných fliaš.


Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.

 

Plasty nás obklopujú všade, svojimi účinkami ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.

Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a nehnijú, sú ideálnym materiálom na vodovodné rúry či kvetináče. Ľahko sa tvarujú, sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia. Niektoré chemikálie z plastov však prenikajú do potravín (napr. z polystyrénu sa uvoľňuje styrén, z PET fliaš sa uvoľňuje acetylaldehyd). Pri spaľovaní plastov vznikajú tiež karcinogénne látky - dioxíny, ktoré vedci považujú za najjedovatejšie chemikálie, aké kedy človek vyprodukoval. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, pri ktorých sa pri spaľovaní používa chlór. Existuje asi 210 druhov dioxínov.

Plasty sú jedným z najťažšie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie. Plastová fľaša od malinovky sa môže vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu však možno recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, zábrany proti snehu či nosiče dopravných značiek.

Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:

  • polyetylén (PE) sa znovu používa na odpadkové vrecká a odpadové koše
  • polyvinylchlorid (PVC) na výrobu tyčí, trubiek, plastového nábytku
  • polytelyléntereftalátové (PET) fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť z nich vlákna na tkaniny a nábytok.

Možno spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly, ktoré nahrádzajú ťažké palivové oleje pri výrobe cementu či železa, do ovzdušia sa však týmto spôsobom dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok.

 


       Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

  OPŽP    EÚ    MŽP    Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu  www.minzp.sk  www.michalovce.sk

 Inestícia do Vašej budúcnosti!