Plán a programy zasadnutí

Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022 

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

15.08.2022 30.08.2022
 
30.09.2022 (slávnostné MsZ)
   
Plán zasadnutí na I. polrok 2022 [156 kB] Plán zasadnutí na I. polrok 2022 [75 kB]
Plán zasadnutí na II. polrok 2022 [60 kB] Plán zasadnutí na II. polrok 2022 [75 kB]
Rokovací poriadok MsR [169 kB] Rokovací poriadok MsZ [212 kB]
  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [139 kB]
  Plán kontrol HK na II. polrok 2022 [112 kB]