Plán a programy zasadnutí

Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2024 

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

13.02.2024 20.02.2024
16.04.2024 25.04.2024
11.06.2024 25.06.2024
   
Plán zasadnutí na I. polrok 2024 [185 kB] Plán zasadnutí na I. polrok 2024 [140 kB]
Rokovací poriadok MsR [178 kB] Rokovací poriadok MsZ [263 kB]
  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [432 kB]
  Plán kontrol HK na I. polrok 2024 [144 kB]
  Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024 [137 kB]