Plán a programy zasadnutí

Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2023 

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

14.02.2023 28.02.2023
18.04.2023 27.04.2023
06.06.2023 20.06.2023
Plán zasadnutí na I. polrok 2023 [119 kB] Plán zasadnutí na I. polrok 2023 [80 kB]
Plán zasadnutí na II. polrok 2022 [60 kB] Plán zasadnutí na II. polrok 2022 [75 kB]
Rokovací poriadok MsR [178 kB] Rokovací poriadok MsZ [263 kB]
  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [432 kB]
  Plán kontrol HK na I. polrok 2023 [114 kB]