Plán a programy zasadnutí

Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2023 

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

15.08.2023 31.08.2023
17.10.2023 31.10.2023
21.11.2023 05.12.2023
  08.12.2023 slávnostné MsZ
Plán zasadnutí na I. polrok 2023 [119 kB] Plán zasadnutí na I. polrok 2023 [80 kB]
Plán zasadnutí na II. polrok 2023 [273 kB] Plán zasadnutí na II. polrok 2023 [258 kB]
Rokovací poriadok MsR [178 kB] Rokovací poriadok MsZ [263 kB]
  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [432 kB]
  Plán kontrol HK na I. polrok 2023 [68 kB]
  Plán kontrol HK na II. polrok 2023 [112 kB]