Oznamy TaZS

 

 

02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú, že od 02.01.2021 do odvolania sa na skládke Žabany nebude odoberať odpad od občanov a organizácií dovezený vlastnými vozidlami.                    

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že od 02.01.2021 do odvolania platí zákaz vstupu do mestského útulku na Ul. močarianskej.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
zvážili účasť na pohreboch. Na Mestskom cintoríne, Ul. J. Kollára v Michalovciach si občania vybania len nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a vybavovania pohrebov. Platí, že do miestnosti môže vstúpiť len jedna osoba vybavujúca pohreb. Uzatváranie nájomných zmlúv a iných úkonov sa bude vykonávať až po odvolní mimoriadných opatrení.

V prípade potreby využívať telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Kontakt: Anna Gondová     0905 900 697     anna.gondova.tazsmi@gmail.com

 

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
obmedzili fyzickú návštevu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce 
a prednostne využili telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie v pracovných dňoch.

Kontakt:

Sekretariát riaditeľa   

 

 056 640 38 11

 
Personálne oddelenie    Stanislav Kaločay     0905 543 756   stanislav.kalocay@tazsmi.sk
Stredisko odpadového hospodárstva   Ing. Ján Krišo   0905 711 894 jan.kriso@tazsmi.sk
Stredisko mestských komunikácií  Mikuláš Fürster   0917 795 290

furster@tazsmi.sk

Stredisko údržby verejnej zelene  Oto Fenin   0905 709 279 tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko správy mestských cintorínov  Anna Gondová   0905 900 697 anna.gondova.tazsmi@gmail.com
Stredisko športových zariadení  Mgr. Martin Bumbera 0918 593 686
0907 959 422
tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko údržby verejného osvetlenia Ján Vlk 0907 883 133 jan.vlk@tazsmi.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021 do odvolania bude futbalový štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021 do odvolania bude zimný štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že z dôvodu rekonštrukcie sú kúpalisko a sauna zatvorené.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021  do odvolania bude Mestská športová hala Michalovce zatvorená.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


 

Výzvy a výberové konania


22.01.2020 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Truhly". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Lastomír 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Žabany 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Kalendár separovaný zber 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Výrub drevín". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


Oznam pre držiteľov Senior karty

TaZS mesta Michalovce ako správca kúpaliska a sauny oznamujú držiteľom SENIOR karty vmeste Michalovce, že môžu využívať bazén v dňoch:
utorok – nedeľa
vo vyhradených hodinách pre verejnosť za poplatok 0,05 EUR.
Od 1.3.2014 každú sobotu budú mať k dispozícii za zvýhodnený poplatok 1,05 EUR bazén a saunu na 1 hodinu v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Tržnica

Cenník poplatkov pre trhoviská platný od 1.5.2016 viď. v priloženom dokumente.

Zberný dvor

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne horúcich dní letného obdobia upravujeme prevádzku na  zberných dvoroch TaZS Michalovce  takto:

Otváracie hodiny:

Ul. partizánska
Pondelok zatvorené
Utorok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Streda 7:00 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Piatok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Sobota 7:00 hod. – 14:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Ul. lastomírska
Pondelok zatvorené
Utorok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Streda 7:00 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Piatok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Sobota 7:00 hod. – 14:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.

Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.

Uvedená zmena platí od 24.6.2021 do 31.7.2021.

Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti.

Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu.

0905 709 279

 

tazsmi@tazsmi.sk

 

jan.kriso@tazsmi.sk