Oznamy TaZS

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu