Odkazy a linky

Odkazy na stránky s tlačivami, dôležité portály verejnej správy

  • Ústredný portál verejnej služby ľuďom - http://www.slovensko.sk
  • Ústredný portál verenej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy - http://www.portal.gov.sk
  • Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava - https://www.katasterportal.sk
  • EVO - Elektronické Verejné Obstarávanie - http://www.evo.gov.sk
  • Kategorizované tlačivá na stiahnutie zadarmo - na stránkach nájdete aktuálne formuláre štátnej správy, inštitúcií a všeobecne použiteľné formuláre z ekonomickej a pracovno-právnej oblasti - http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk