Oddych, pohyb, zábava

Program: Grantový program Nafta a.s.
Donor: Nafta a.s.
Schválená dotácia: 3 670 €
Spolufinancovanie (1. fotovoltaická): 2 000 €

SPPnafta

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a NAFTY a.s.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je revitalizovať sídliskové detské ihrisko. Ide o detské ihriská, ktoré vznikli v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby, ktoré je v súčasnosti nefunkčné a  zdevastované. Účelom projektu je vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch na ulici Kyjevskej, vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže a dospelých, ktoré podporuje komplexný rozvoj osobností deti. Navrhované detské zariadenia a zostavy sú certifikované a bezpečnostné - odskúšané a sú v zmysle platných noriem.

  • Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch
  • Zvýšiť bezpečnosť a vytvoriť priestor pre oddychové zóny pre obyvateľov sídliska
  • Pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov, umožniť vytvárať kontakty medzi deťmi

Realizácia

Verejným obstarávaním bol  vybraný dodávateľ nasledujúcich prvkov - lezecká stena, šmýkačka, dvojhojdačka pre vačšie deti, váhová hojdačka pre malé deti. Napriek tomu, že ihrisko bolo odovzdané do užívania, bude ešte realizovaná úprava povrchu ihriska.