O projekte

Program: Grantový program Municipality
Donor: Nadácie SPP a Eustreamu
Schválená dotácia: 4 920 €
Spolufinancovanie mesta: 300 €
Trvanie projektu: február - október 2013

Ciele projektu

Vytvoriť galériu v exteriéri s umeleckou expozíciou s historicko - kultúrnym obsahom. Zapojiť do tvorby galérie občanov či návštevníkov Mesta prostredníctvom súťaže o najkrajšie fotografie. 
Vytvorením exteriérovej expozície, prístupnej 24 hodín denne, sa budú prezentovať krásy mesta a jeho okolia prostredníctvom fotografií, vytvorených občanmi, užívateľmi internetu - návštevníkmi mesta. Zvýši sa návštevnosť centrálnych častí mesta, cieľom je prilákať ľudí do centra z okrajových častí s nákupnými centrami.

Realizácia projektu

Aktivity a časový harmonogram projektu:

  • Vyhlásenie a trvanie súťaže zasielania fotozáberov cez registračný formulár - 15. február - 15. máj 2013
  • Vyhodnotenie súťaže porotou, výber 24 najkrajších fotozáberov  do 31.mája 2013
  • Výroba stojanov, fotografií na PVC, inštalácia fotogalérie v exteriéri - jún 2013
  • Slávnostné otvorenie Galérie pohľadov na Námestí osloboditeľov  - 18. júna 2013
  • Výstava fotografií v exteriéroch - jún - október 2013

Publicita projektu

  • Článok v dvojtýždenníku Michalovčan - výzva súťaže pre obyvateľov - 4/2013 z 22.2.2013
  • Článok v dvojtýždenníku Michalovčan - pozvánka do galérie v exteriéri - 12/2013 z 14.6.2013
  • Reportáž v televízii Mistral  - 23.5.2013
  • Reportáž v televízii Mistral z otvorenia galérie - 20.6.2013

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream