Nasvetlenie prechodu pre chodcov na ul. kpt. Nálepku

Identifikácia projektu

Názov projektu: Nasvetlenie prechodu pre chodcov na ul. kpt. Nálepku
Donor: ČSOB Nadácia
Schválená dotácia: 5 000 €
Celkový rozpočet: 11 957,10 €
Spolufinancovanie mesta: 6 957,10 €


„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie“

Logo CSOB nadacie

 


Cieľ a zámer projektu

Mesto Michalovce pravidelne zabezpečuje čo najbezpečnejšie prechody pre chodcov v meste. Vytvára podmienky pre rozširovanie technických zhodnotení jednotlivých prechodov a snaží sa budovať čo najbezpečnejšiu dopravnú situáciu v meste. Tento projekt rieši rekonštrukciu prechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza na ulici kapitána Nálepku. Tento prechod pre chodcov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Vzhľadom na hustejšiu premávku je potrebné tento prechod rekonštruovať a teda zrealizovať na ňom dodatočné zvislé nasvetlenie, príp. upraviť ďalšie upozorňujúce prvky. Rekonštrukciou prechodu sa sprehľadní celková dopravná situácia v okolí prechodu. Pomôže najmä za šera alebo v horších svetelných podmienkach. Prechod bude tak lepšie viditeľný čo pomôže jednak všetkým chodcom ale aj vodičom.


Realizácia projektu

V mesiacoch november - december 2022 prechod pre chodcov prešiel rekonštrukciou, vytvorilo sa nasvetlenie prechodu, osadilo sa asymetrické svietidlo a dopravné značky. Prechod sa stal prehľadnejším a bezpečnejším najmä pri zhoršených svetelných podmienkach. Celkovo sa zlepšila dopravná situácia a bezpečnosť v okolí prechodu. Projekt kladne prispieva k upokojeniu dopravy a situácie v okolí Základnej školy.

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu