Nakladanie s odpadom

Ako ľudia zvyčajne nakladajú s bioodpadom?

Sám o sebe je vo väčšine prípadov bioodpad neškodná látka, ale jeho zmiešanie s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v spaľovniach.

  • Skládkovanie - najčastejší spôsob nakladania s bioodpadom, kedy sa bioodpad stáva súčasťou komunálneho odpadu  
  • Nezákonné nakladanie s bioodpadom - skládkovanie na nepovolených skládkach, spaľovanie na verejných priestranstvách a pod.  

Prečo neskládkovať a nespaľovať bioodpad?

  • Kompostovanie resp. iné materiálové využitie
  • Pri umiestňovaní bioodpadu na skládkach vzniká škodlivý plyn – metán, ktorý je zodpovedný za vznik skleníkového efektu.
  • Pri spaľovaní bioodpadu uniká do vzduchu jedovatý plyn – dioxín.
  • Na nepovolených (čiernych) skládkach dochádza k nekontrolovateľnej hnilobe a do pôdy sú vylučované agresívne a škodlivé látky.

Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami.  Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na živiny. Pôde tak vrátime to, čo sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali. Ušetríme veľké množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov a tiež poplatky za odvoz odpadu.


www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk