Nabíjacia stanica pre elektromobily na Ul. Duklianska - Obchodná

           

O projekte

Názov projektu: Nabíjacia stanica pre elektromobily na Ul. Duklianska - Obchodná

Program: Schéma na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma de minimis) DM - 6/2019

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Financovanie projektu:

Projektový grant pre mesto Michalovce: 5 000€
Spolufinancovanie mesta Michalovce: 1 494€

Trvanie realizácie projektu: marec 2020 – september 2020

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať ďaľšiu nabíjaciu stanicu v blízkosti centra mesta najmä pre návštevníkov mesta v rámci podpory turizmu v meste, ale taktiež pre obyvateľov mesta. Pre výstavbu bola vybraná lokalita na existujúcom parkovisku v blízkosti ulice Duklianskej a Obchodnej, viditeľná z cesty – mestského okruhu okolo centrálnej mestskej zóny. Lokalita je vhodná pre dobrú viditeľnosť stanice a prístup k nabíjacej stanice, ulica Obchodná je súčasťou prvého okruhu okolo centrálnej mestskej zóny.


Realizácia projektu

Mesto Michalovce v období marec 2020 – september 2020 realizovalo obstaranie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky nabíjacej stanice pre elektromobily. Nabíjacia dvoj-stanica „wallbe“ vznikla na ulici Duklianskej a bola zapojená do systému „Plugsurfing“ v mesiaci august 2020. 
Ako systém nabíjania pre nabíjaciu dvoj-stanicu bol dodávateľom navrhnutý práve spomínaný Plugsurfing. Spoločnosť je jedným z najväčších poskytovateľov prístupov k nabíjacím staniciam, s vyše 150 000  nabíjacími bodmi po celej Európe. Systém nabíjania si budú môcť návštevníci a obyvatelia mesta zvoliť – ako spôsob registrácie/prihlásenia prostredníctvom  aplikácie v smartfóne, alebo nabíjanie bez nutnosti registrácie prostredníctvom načítania QR kódu. Nabíjacia stanica je plne fukčná od polovice augusta 2020.


Fotodokumentácia