Multifunkčné ihrisko na V.ZŠ na Ulici školskej

Cieľ projektu

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch V. ZŠ. na ulici školskej. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce, nakoľko možností outdoorových športových aktivít je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.

UVSR

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore úradu vlády SR.

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR - Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

Opatrenie: Rozvoj športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení.

Výzva: Verejná výzva - rok 2015

Podané: 20.5.2015

Schválené: 25.10.2015

Schválené dotácia: 40 000 €

Výška spolufinancovania: 30 000 €

Špecifické ciele projektu:

  • podporiť mládežnícky športvý stavbou multifunkčného ihriska
  • zatraktívniť ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta a to nielen počas vyučovacích hodín, ale i po nich a počas prázdnin, nakoľko škola podporuje program Otvorená škola, tzn. že je areál školy je prístupný aj po skončení vyučovania a aj počas školských prázdnin všetkým vekovým kategóriám
  • podporiť rôzne krúžky i športové aktivity po skončení vyučovania, v areáli i v priestoroch školy (v areáli školy sa nachádza provizózne futbalové ihrisko, ktoré nie je odvodnené, podmienky jeho využívania sa obmedzujú len na využitie počas priaznivého počasia)
  • možnosť zúčastniť sa reprezentácie mesta na najvyššej možnej úrovni (Majstrovstvá Slovenska dorastencov, Juniorov a seniorov – slovenská extraliga)

V. základná škola na Ulici školskej, ktorú navštevuje 366 žiakov, sa nachádza na michalovskom sídlisku Západ, v blízkosti ďalších dvoch stredných škôl a materskej školy, rozhodlo sa mesto Michalovce umiestniť predmetné ihrisko do areálu tejto školy.

Dôvod pre umiestnenie ihriska v areáli školy:

  • zameranie školy na šport – hokej a plávanie
  • široká spádová oblasť (sídlisko Stráňany a spádové obce) budú mať veľmi blízko k ihrisku, je tam veľká koncentrácia detí, rodín s deťmi,
  • nevyužitý areál školy, na ktorom nebude problém ihrisko vybudovať,
  • veľmi pozitívny prístup vedenia školy i učiteľského zboru k tejto problematike,
  • množstvo mimoškolských športových aktivít,
  • dosiahnuté výsledky žiakov v športových súťažiach.