Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína

Identifikácia projektu

Operačný program: ROP
Opatrenie: 2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Výzva: ROP-3.2b-2010/01
Podané: 26.4.2010
Schválené: 3.08.2010
Schválený NFP:: 119 851,24 €
Výška spolufinancovania: 7 063,96 €

Logo ROPLogo EÚ

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Ciele projektu

  • Zvyšovat konkurencieschopnost regiónu Dolného Zemplína prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu.
  • Podnietiť a motivovať k spolupráci podnikateľské subjekty v oblasti CR k lepšiemu využitiu potenciálu a k poskytovaniu kvalitnejších a rozmanitejších služieb.
  • Podporiť viacjazyčnú propagáciu prírodného, kultúrneho a historického potenciálu regiónu Dolný Zemplín.
  • Sprístupnit elektronické služby turizmu vytvorením komplexného turistického portálu regiónu a jeho prepojenie na tažiskové portály SR v CR.
  • Zjednotiť informačný systém značenia a dizajn v oblasti turisticky atraktívnych miest regiónu.

Popis projektu

Územie Dolného Zemplína ponúka jedinecné príležitosti pre cestovný ruch-ponuka rekreácie pri vode, vínny turizmus, agro a eko turistika. V súcasnosti neexistuje komplexný infoportál pre dané územie s modernými elektronickými službami pre užívatelov, návštevníkov aj podnikatelské subjekty v oblasti CR. Propagácia regiónu sa realizuje bez systematickej spolupráce zainteresovaných obcí a miest územia, nie je plne využitý potenciál územia. Výsledkom projektu bude denne aktualizovaný portál turizmu s množstvom automatizovaných funkcionalít pre užívatelov, návštevníkov, podnikatelov, s možnostami automatického zakladania produktov a služieb CR, kontaktné formuláre, spätná väzba s hodnotenim spokojnosti, backend pre inzerentov, interaktívne informacné mapy. Výsledkom projektu sú aj systematické štruktúrované propagacné materiály v tlacenej a aj elektronickej podobe s komplexným záberom vdaka intenzívnej spolupráci s partnerom - reg. združením turizmu obcí Dolného Zemplína. Výsledkom projektu bude aj efektívnejšia komunikácia a kooperácia obcí, podnikatelských subjektov v oblasti CR, vytýcené zjednocujúce spolocné postupy a metodiky pre dizajn a informacné znacenie.

Výstupy projektu:

1. Tlačená brožúra pozostávajúca zo 6 častí a obalu

Všetky časti sú vyhotovené v 5 jazykových mutáciách (sú umiestnené na portáli www.dolnyzemplin.sk)

2. Tlačená brožúra - Prechádzky po Michalovciach

3. Trhacie mapy formátu A3

4. Orientačné mapy formátu A1

5. Dizajn manuál mesta Michalovce

6. Štúdia osadenia informačných a smerových tabúľ v oblasti turisticky atraktívnych miest

7. Samostatný portál turizmu pod adresou www.dolnyzemplin.sk

8. Prezentačné DVD mesta Michalovce (je k dispozícii zdarma v Turistickej informačnej kancelárii mesta)

9. Kalendáre kultúrnych aktivít na roky

Realizácia projektu

Realizácia projektu bola naplánovaná na 28 mesiacov. Boli realizované nasledovné aktivity - vytvorený dizajn manuál mesta Michalovce, vypracovaná Štúdia osadenia informačných smerových tabúľ a vydaný kalendár aktvít na rok 2012, 2013 a 2014. Koncom roka 2012 bola vytlačená komplexná brožúra pozostávajúca zo 6 častí a obalu v 5 jazykových mutáciách. Súčasne sú už prístupné trhacie mapy mesta Michalovce vo formáte A3, orientačné mapy vo formáte A1 (vo formáte A0 sú umiestnené v city-lightoch na Námestí osloboditeľov). V júni 2013 boli vydané brožúrky Prechádzok po Michalovciach a prezentačné DVD mesta Michalovce a okolia.

Výsledky projektu boli zhodnotené a zosumarizované na záverečnej konferencii konanej dňa 20.6.2013.