Kamery ako ochrancovia bezpečnosti občanov

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2015
Schválená dotácia:  10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 9 000 € 

 

Radou vlády Slovenskej republiky
Projekt je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky  pre prevenciu kriminality

Cieľ projektu

Cieľom projektu je naďalej zvyšovať bezpečnosť a predchádzať rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovať permanentnú preventívnu činnosť  prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach a problémových lokalitách. Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Cieľom je taktiež zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,  zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

Z projektu chceme riešiť problém zvýšenia bezpečnosti systémom inštalácie ďalších 2 IP kamier na ďalších rizikových a vytypovaných miestach v rámci mesta s následnou analýzou  a vyhodnocovaním obrazu  na zariadeniach MsP.  V rámci projektu budú dve nové kamery umiestnené na Švermovej ulici a na Komenského ulici v blízkosti dvoch základných škôl, obrazový signál z kamier bude pripojený na monitorovacie oddelenie Mestskej polície. Súčasne budú v centre vymenené tri nefunkčné analógové kamery za digitálne a posilní sa aj vybavenie oddelenia MsP ďalším imonitormi, pracovnou stanicou, doplní sa ovládacie zariadenie a záznamové zariadenie.

Realizácia projektu

Z procesu verejného obstarávania cez EKS systém vzišiel víťazný dodávateľ - firma GeCom, s.r.o.