Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021:
V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021,vyjadrenú v % = 43,02.