Fotodokumentácia z úvodnej konferencie / Photos from the press conference