Fotodokumentácia projektu / Photos of the project

 

  Fotodokumentácia z úvodnej tlačovej konferencie 25.2.2016 / 
Photos from the openning press conference, February 25, 2016
  Info dni mesta Užhorod v Michalovciach  v dňoch 18 - 20. august 2016 /
Info days of Uzhgorod in Michalovce on 18 - 20 August 2016
  Info dni mesta Michalovce v Užhorode v dňoch 22. - 25.september 2016 / 
Info days of the town Michalovce in Uzhhorod on 22 - 25.september 2016
  Výsledky projektu /
Results of the project
 

Slovakiatour - výstava cestovného ruchu v Bratislave - január 2017 /
Exposition of tourism in Bratislava  - January 2017

  Výstava cestovného ruchu v Kieve - apríl 2017 /
Exposition of tourism in Kiev – April 2017
 

Vernisáž Galérie pod nebom 18. - 20. apríla 2017 /
Exhibition opening of outdoors gallery, April 18 - 20, 2017

  Záverečná konferencia 20. apríla 2017 /
Final conference, April 20, 2017

 

 

 


 

Tento projekt je financovaný
z Nórskych fondov - Nórskeho finnčného  mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR