Elektronické služby

Mesto Michalovce ponúka vybavenie agiend elektronicky (104 elektronických služieb, kategorizovaných podľa oblastí), ale nájdete tu aj odkazy na pôvodné formuláre v PDF formáte.

Ak nenájdete Vami požadovanú elektronickú službu, použite, prosím odkaz Všeobecná agenda.

Dane a poplatky

Pôvodné formuláre

DOTÁCIE MESTA

Pôvodné formuláre

JARMOKY A TRHY

Pôvodné formuláre

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

MAJETOK MESTA - BYTY A NEHNUTEĽNOSTI

MATRIKA

Pôvodné formuláre

Mestská polícia, civilná ochrana, požiarna ochrana

PODATEĽŇA, INFORMÁCIE

Pôvodné informácie

PREVÁDZKOVANIE OBCHODU A SLUŽIEB

Pôvodné formuláre

PRIPOMIENKOVANIE A SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

REGISTRE - informačné služby

SOCIÁLNA POMOC

Pôvodné formuláre

transparentné mesto

územné a stavebné konanie

Pôvodné formuláre

doprava a verejné priestranstvá

Pôvodné formuláre

voľby a referendá

životné prostredie

Pôvodné formuláre