Dobudovanie detského ihriska Nad Laborcom

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Dobudovanie detského ihriska Nad Laborcom
Program: Minicipality 2021
Donor: Nadácia SPP a Eustream
Schválená dotácia: 6 000 €

 

Logo Nadácie SPP


„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream a.s..“

 

Ciele a aktivity projektu:

  • Rozšíriť a dobudovať už existujúce ihrisko využitím workout-ových prvkov, ktoré sú určené pre staršie deti, mládež aj dospelých
  • Vytvoriť príťažlivé a ucelené prostredie hracích plôch komplexného detského ihriska pri obytných celkoch, konkrétne v medziblokových priestoroch sídliska Stráňany na ulici Nad Laborcom
  • Vytvoriť možností kontaktov a pozitívne ovplyvniť vzťahy deti rôznych vekových kategórií v otvorenom prostredí
  • Zvýšiť bezpečnosť a vytvoriť priestor pre oddychové zóny pre obyvateľov

Cieľové skupiny:

  • starší žiaci základných škôl, stredoškoláci, dospelí
  • rodičia detí

Realizácia projektu:

• Schválenie projektu 06/2021
• Výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania: 07/2021
• Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom Technické a záhradné služby mesta Michalovce (TaZS) (zmluva č. 20210712): 08/2021
• Dodanie a montáž prvkov detského ihriska: 09/2021

Bližší popis realizácie ihriska: Montáž prvkov detského ihriska realizoval dodávateľ v polovici mesiaca november. V rámci projektu boli namontované 4 exteriérové fitness zariadenia. (2x bežkár a 2x veslár) Obe zariadenia sú vhodné pre staršie deti,  mládež a dospelých s výškou nad 140 cm. Sú určené na posilňovanie svalstva horných aj dolných končatín. Materiál zariadení je oceľ s povrchovou úpravou, plast. Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách. Všetky zariadenia majú dopadové bezpečnostné plochy – plastové zatrávňovacie rohože. Všetky osadné prvky sú odskúšané a certifikované.
 

Fotodokumentácia z realizácie projektu: