Dobudovanie detského ihriska na Štefánikovej ulici

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Dobudovanie detského ihriska na Štefánikovej ulici 
Program: 
Grantový program MUNICIPALITY č. 35/2020
Donori: Nadácia SPP
Schválená dotácia: 10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 4 576 €

Logo Nadácie SPP


„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie SPP a Eustream a.s..“

 

Ciele a aktivity projektu:

  • vytvoriť príťažlivé prostredie hracej plochy a priestorov pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliska
  • ponúknuť deťom a mládeži lepšie možnosti zmysluplného trávenia voľné času
  • vytvoriť priestor na vytváranie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, ktorý podporuje komplexný rozvoj osobnosti u detí
  • dobudovaním fitness prvkov rozšíriť komplexnosť a multifunkčnosť ihriska

Cieľové skupiny:

  • deti predškolského a školského veku
  • mládež
  • rodičia detí
  • obyvatelia sídliska

Realizácia projektu:

Pre ihrisko v medziblokových priestoroch na Štefánikovej ulici bol spracovaný návrh a vydané stavebné povolenie ešte v roku 2018. Na ihrisku bol použitý nový typ dopadovej plochy – plastový rošt, ktorý by mal prerastať trávou. V blízkosti ihriska sa nachádza parkovisko, bezpečnosť detí preto zaisťuje oplotenie. V tomto roku boli na ihrisku osadené fitness prvky pre dospelých aj pre deti. Obyvatelia mesta si môžu zacvičiť na fitness posilňovacom stroji – lyže, posilňovať ruky na stroji kombi a zlepšiť svoju kondíciu na street workout zostave. Navrhnuté, no zatiaľ nezrealizované sú ešte povrazové lezecké prvky, ktoré budú osadené v budúcnosti. Ihrisko bolo navrhnuté a postavené tak, aby okrem bezpečnostných predpisov vyhovovalo súčasným vysokým štandardom.  Vybudované detské ihrisko poskytovalo a po rozšírení bude poskytovať priestor pre zmysluplné voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: