Detský letný tábor

Children´s Summer Camp without Language Barriers - Detský letný tábor bez jazykových bariér

Program: Small grants 
Donor: International Vysegrad Fund 
Celkový rozpočet projektu: 8675 €
Výška grantu: 4000 € (maximum small projects)
Trvanie projektu: od 01.05.2007 do 31.08. 2007

Družobné mestá Jaroslaw (Poľská republika), Michalovce (Slovenská republika) a Vyškov (Česká republika) už niekoľko rokov organizujú rotačným spôsobom medzinárodný letný pobytový tábor (ďalej len MLT) pre vybraných žiakov základných škôl z týchto miest krajín V4. S cieľom rozšírenia počtu účastníkov MLT sme v tomto roku pozvali do tábora desiatich žiakov a pedagogického vedúceho z Užhorodu (Ukrajina).

Hlavným zámerom MLT je umožniť mladým ľuďom spoznať svojich rovesníkov z družobných miest susedných krajín, nadviazať nové priateľstvá, oboznámiť sa s družobnými mestami, ich okolím a príjemne stráviť časť letných prázdnin. 44 účastníkov zo všetkých štyroch krajín (po 10 detí s 1 vedúcim z každej krajiny) spolu strávilo jedenásť dní od 09. 7. 2007 do 19. 7. 2007 v rekreačnom zariadení na Zemplínskej šírave.