Detské ihrisko Verbovčík - Kukorelliho - Farská

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Obnova detského ihriska v medziblokovom priestore v Michalovciach 
Program: Minicipality
Donor: Nadácia SPP a Eustream
Schválená dotácia: 10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 4.895 € 

Dotačná zmluva 

 

Logo Nadácie SPP     Logo Eustream

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.“

Ciele a aktivity projektu:

  • Vytvorenie príťažlivého prostredia v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami Verbovčík, Kukorelliho, Farská.
  • Zvýšenie možností kontaktov pre deti rôznych vekových skupín, mládeže a dospelých
  • Revitalizovanie klasického detského ihriska, ktoré vzniklo v časoch komplexnej bytovej výstavby.

Cieľové skupiny:

  • deti  - predškoláci, mladší a starší žiaci základných škôl, stredoškoláci
  • rodičia s deťmi
  • obyvatelia priľahlých ulíc

Realizácia projektu:

  • Výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania: 8 /2019
  • Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom Playsystem Košice (zmluva č. 20190795): 9/2019
  • Dodanie a montáž prvkov detského ihriska: 10/2019

Montáž prvkov detského ihriska realizoval dodávateľ v polovici mesiaca október. Najväčším herným prvkom je tzv. Loď – zostava dvoch šmýkačiek spojených lanovou dráhou. Kolotoč a pružinové hojdačky sú určené pre menšie detičky. Vláčik s možnosťou sedenia a preliezania je určený pre väčšie deti. Posilňovacie zariadenia na ruky a bežkár na nohy sú vhodné pre dospelých. Nosné konštrukcie prvkov sú vyrobené z nerezovej ocele, siete sú z lán vystužených kovovou výstužou. Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách. Ihrisko dopĺňajú 2 nové lavičky a smetný kôš. Všetky osadné prvky sú odskúšané a certifikované.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: