Detské ihrisko Špitálska - Murgašova

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Obnova detskeho ihriska na sidlisku JUH v Michalovciach  
Program: Minicipality 2018
Donor: Nadácia SPP a Eustream
Schválená dotácia: 12 000 €
Spolufinancovanie mesta: 2 579,14 € 

Dotačná zmluva 

 

Logo Nadácie SPP

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.“

Ciele a aktivity projektu:

 • Revitalizovať sídliskové detské ihrisko. Ide o detské ihrisko, ktoré vzniklo v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby, ktoré je v súčasnosti nefunkčné, zdevastované a nie je z bezpečnostného a legislatívneho hľadiska vyhovujúce k užívaniu.
 • Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch Sídliska juh, vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže a dospelých, ktoré podporuje komplexný rozvoj osobností deti. Navrhované detské zariadenia a zostavy sú certifikované a bezpečnostné - odskúšané a sú v zmysle platných noriem.
 • Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch. Zvýšiť bezpečnosť a vytvoriť priestor pre oddychové zóny pre obyvateľov sídliska. Pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov, umožniť vytvárať kontakty medzi deťmi sídliska.

Cieľové skupiny:

 • deti predškolského, mladšieho a staršieho veku
 • matky s deťmi
 • obyvatelia sídliska

Realizácia projektu:

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie - II/2018
 • Právoplatné stavebné rozhodutie - 28.6.2018
 • Výber zhotoviteľa procesom verejného obstarávania - V/2018
 • Zmluva s víťazným uchádzačom - Enercom s.r.o. príprava územia - GASY s.r.o.
 • Realizácia výstavby ihriska - VII/2018

V medziblokovom priestore ulíc Špitálska a Murgaša pribudla zostava s domčekom, šmýkačkou, lezeckou stenou a s hojdačkou, malý detský kolotoč, prevažovacia hojdačka pre 4 deti a pružinová hojdačka autíčko.  Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Dopadovú plochu ihriska vyvára potrebná bezpečnostná vrstva dunajského štrku. Ihrisko je ohraničené palisádami a obrubníkmi, keď to poveternostné podmienky dovolia, okolie ihriska bude doplnené zeleňou.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: