Detské ihrisko Rázusova - Štefánikova

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Vybudovanie detského ihriska na Ulici Štefánikovej
Donori:  Nadácia EPH
Schválená dotácia: Nadácia EPH - 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 9.895 €  

Dotačná zmluva EPH „Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

 

 

Ciele a aktivity projektu:

Vytvorenie príťažlivého prostredia detského ihriska pri obytných celkoch, konkrétne v medziblokových priestoroch sídliskových plôch ulíc Štefánikova a Rázusova. Inštaláciou nových herných prvkov na detskom ihrisku ponúkame deťom lepšie možnosti zmysluplného trávenia voľného času na sídlisku. Moderné detské ihrisko prispeje ku komplexnému rozvoju osobnosti u detí a zároveň dôjde ku zvýšeniu kvality života obyvateľov sídliska vytvorením atraktívnej  a bezpečnej oddychovej zóny pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s modernými hernými prvkami pre deti a cvičebnými prvkami pre dospelých.

Cieľové skupiny:

  • deti predškolského, mladšieho a staršieho veku
  • rodičia detí
  • obyvatelia sídliska

Realizácia projektu:

  • Výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania: 8 /2019
  • Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom Playsystem Košice (zmluva č. 20190795): 9/2019
  • Dodanie a montáž prvkov detského ihriska: 10/2019

Detské ihrisko má rôzne herné prvky. Najväčším prvkom je tzv. Loď – zostava dvoch šmýkačiek spojených lanovou dráhou. Kolotoč a pružinové hojdačky sú určené pre menšie deti. Väčším deťom je určený vláčik s možnosťou sedenia, ale aj preliezania. Pre dospelých sú nainštalované posilňovacie zariadenia na ruky a bežkár na nohy. Nosné konštrukcie prvkov sú vyrobené z nerezovej ocele, siete sú z lán vystužených kovovou výstužou. Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách. Ihrisko bolo doplnené o 2 lavičky a smetný kôš. Osadené herné prvky a zariadenia sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: