Detské ihrisko Okružná

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Výstavba detskeho ihriska na sidlisku JUH  - Okružná  ul.
Program: Podpora rozvoja športu 2018 podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk
Donori: Úrad vlády SR, Nadácia EPH
Schválená dotácia: Úrad vlády SR - 8 500 €, Nadácia EPH - 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 6 798,64 €  

Dotačná zmluva ÚV SR   Dotačná zmluva EPH 

Logo ÚV SR

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program Podpora rozvoja športu na rok 2018.“

Logo Nadácie EPH

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

 

 

Ciele a aktivity projektu:

 • vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch sídliska Juh
 • vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže a dospelých, ktoré podporuje komplexný rozvoj osobností detí
 • vytvoriť priestor pre rozvoj pohybových zručností detí

Cieľové skupiny:

 • deti predškolského, mladšieho a staršieho veku
 • matky s deťmi
 • obyvatelia sídliska

Realizácia projektu:

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie - 02/2018
 • Právoplatné stavebné rozhodutie – 05.03.2018
 • Výber zhotoviteľa procesom verejného obstarávania - 06/2018
 • Výsledky z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania: 16.08.2018
 • Zmluva s víťazným uchádzačom – M.Cup Production s.r.o : 20.08.2018
 • Realizácia výstavby ihriska – 21. -  24.8.2018

V medziblokovom priestore na Okružnej ulici pribudlo 5 hracích prvkov: detský kvetinkový kolotoč, pružinová hojdačka kvetinka, prevažovacia hojdačka pre 4 deti, hojdačka a dvojšmýkačka.  Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Dopadovú plochu ihriska vyvára potrebná bezpečnostná vrstva štrku. Ihrisko je ohraničené obrubníkmi.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: