Ďalšia fotodokumentácia zo záverečnej konferencie / Photos from the final conference

Záverečná konferencia SK-INFO-UA

Záverečná konferencia k projektu SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce sa konala 20.4.2017, zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska, hostia z ÚV SR. Na konferencii boli prezentované dosiahnuté výsledky projektu.