Čo je aeróbna fermentácia

Spracovanie bioodpadu aeróbnou fermentáciou

Táto technológia slúži na materiálové a energetické zhodnotenie bioodpadov prostredníctvom automatizovaného systému spracovania. Premena bioodpadu na kompost prebieha v špeciálnom zariadení -  Aeróbny fermentor EWA, pričom celý proces riadi počítač.

Zloženie kompostu závisí od zloženia bioodpadov, ktoré sú použité na jeho výrobu. Ročne sa touto metódou dokáže spracovať až 2000 t odpadov a vyrobiť 1500 t kompostu (alebo spracovať 1400 t odpadov a vyrobiť 1050 t biopaliva v závislosti od zloženia bioodpadu). Výroba kompostu trvá 48 hodín, výroba paliva 96 hodín. Tento spôsob spracovania bioodpadu predstavuje jednoduché a najlacnejšie riešenie pre zhodnotenie zelene, biomasy a kalov z čistiarni odpadových vôd, kuchynského odpadu a pod.

Výhody aeróbenej fermentácie

  • Kratší prevádzkový cyklus výroby kompostu v porovnaní s inými metódami (48 hodín)
  • Pri prevádzke nevznikajú látky ohrozujúce životné prostredie a eliminuje sa tvorba zápachu
  • Nízky podiel ľudskej práce – proces prebieha automaticky vo fermentore
  • Nízka spotreba energie na spracovanie 1 tony odpadu
  • Nízke nároky na veľkosť kompostovacej plochy pri vyzrievaní kompostu  

www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk

Buducnost