Chóry Zemplína

Program / Podprogram: 3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
Výzva: Grantový systém MK SR 2013
Schválená dotácia: 1 830 € 
Spolufinancovanie projektu: 330 €
Trvanie projektu:5. júl 2013

Finančná podpora MK SR

Cieľom projektu je podporiť medzinárodnú spoluprácu európskych krajín, podporiť mobilitu a medzinárodné partnerstvá, prispieť tak k cieľom projektu EHMK 2013.

Zámerom projektu je usporiadať medzinárodné podujatie - prehliadku cirkevných zborov vo verejných priestoroch mesta a sprístupniť tak kultúrne podujatie všetkým sociálnym skupinám. Mesto Michalovce je jednou z 9 vstupných brán v rámci programu Terra incognita EHMK 2013, ktorého súčasťou je podujatie Double fest organizované mestom v mesiaci august 2013. Súčasne chce mesto prispieť ďalším podujatím organizovaným v čase, kedy nie je žiadne podujatie v rámci programu Terra incognita a ponúknuť tak návštevníkom regiónu počas roka 2013 ďalšie kultúrne podujatie s medzinárodnou účasťou.

Projekt súčasťou EHMK 2013

Realizácia projektu:

Chóry Zemplína

Fotodokumentácia z realizácie podujatia: