Cesta rozprávkou

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2010
Scválená dotácia: 5 240 €
Spolufinancovanie mesta: 500 €

Logo ÚV SRLogo OÚ Košice
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Cieľ projektu:

Projekt s názvom " Cesta rozprávkou" je zameraný na sociálnu prevenciu v rámci primárnej prevencie, ktorá je orientovaná na zmenu nepriaznivých a vytváranie priaznivých podmienok. Projekt je zameraný na realizáciu konkrétnych preventívnych programov pre 8 materských škôl v meste. Nosné aktivity projektu sú zabezpečené konzultáciami a inými službami prostredníctvom Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, so zámerom zintenzívnenia starostlivosti o cieľové skupiny -- poskytovaním opakovaných a rôznorodejších služieb, nielen jednorazové poradenstvo.

Realizácia projektu