Bezpečné priestory pre Michalovčanov

Program: Grantový program Nafta a.s.
Donor: Nafta a.s.
Schválená dotácia: 6 000 €
Spolufinancovanie mesta: 1 000 €

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a NAFTY a.s.

Verejnosť v meste Michalovce veľmi pozitívne vníma rozširovanie kamerového systému, v meste je množstvo žiadostí od obyvateľov a skupín obyvateľov na umiestnenie kamier v lokalite ich bydliska, na verejných zhromaždeniach občanov sa títo dožadujú umiestnenia kamier z dôvodu bezpečnosti a odstránenia kriminálnych priestupkov. 

Cieľom projektu je  verejno-prospešná činnosť - zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach, spolupráca obyvateľov mesta pri ochrane ich majetku a majetku mesta.

Realizácia projektu

IP kamery sú umiestnené na novozrekonštruovanom Námestí slobody a Špitálskej ulici. Kamera K19 je statická IP kamera osadená na budove Domu služieb smerom na Špitálsku ulicu. Nová kamera K20 je osadená na rohu budovy Okresného súdu. Je to otočná PTZ IP kamera, AXIS Q6034-E 50Hz, HD 720p, PTZ outdoor, IP66 s vyhrievaním, min 18x optický zoom, citlivosť min 0,05lux, video kompresia H264 pri 25obr./s a 720p, PoE napájanie.