Bezpečne a hravo na našich sídliskách

Program: Grantový program Municipality 1
Donor: Nadácie SPP a Eustreamu
Schválená dotácia: 10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 2 500 €

 

SPP

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream

Ciele projektu:

Cieľom projektu je revitalizovať detské ihrisko na sídlisku Stráňany. Vytvoriť vhodné a bezpečné prostredie pre deti všetkých kategórií pre trávenie voľného času, skrášliť medziblokové priestory. Ide o detské ihriská, ktoré vznikli v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby, ktoré je v súčasnosti nefunkčné a  zdevastované. Účelom projektu je vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch sídliska Stráňany, vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže a dospelých, ktoré podporuje komplexný rozvoj osobností deti.

Navrhované detské zariadenia a zostavy sú certifikované a bezpečnostné - odskúšané a sú v zmysle platných noriem. Priestory ihriska sú doplnené o výplňovú okrasnú zeleň, ktorá pozostáva z nízkej kríkovej a vysokej zelene. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie. Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. 

Realizácia projektu: