Aktuality - životné prostredie

Ako správne vytriediť obaly od rýb a rybích výrobkov?

Plagát

Príloha [ PDF 558 kB ]

Ako správne vytriediť obaly od mlieka a mliečnych výrobkov?

Plagát

Príloha [ PDF 1 731 kB ]

Certifikát za rok 2022

Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK  má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2, ktorú ENVI – PAK  za rok 2022 dosiahol  v množstve 63 527 000 kg. Táto úspora  predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo  priemerné auto, ak by prešlo  235 401 310 km, a teda 5 874-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá  spoločnosťou BIO by Deloitte  pre 25 európskych  organizácií zodpovednosti výrobcov  združených v asociácii PRO EUROPE. Hodnota  množstva úspor CO2 zohľadňuje vplyv spustenia zálohového systému jednorazových  obalov na nápoje (plastových fliaš a plechoviek) od 1.1.2022. Narastajúce emisie skleníkových plynov v atmosfére zosilňujú  skleníkový  efekt, čo následne vyvoláva zmenu klímy. 

Cieľom systému ENVI – PAK  popri neustále rastúcom množstve komunálneho odpadu je, aby narastalo zároveň aj množstvo triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu  mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. V roku 2022 zabezpečil ENVI – PAK  vyzbieranie takmer  200 tisíc ton  odpadov z ktorých bolo viac ako 87 %  zrecyklovaných materiálovo, celkovo bolo zhodnotených 96 % vyzbieraných odpadov. Každý obyvateľ zapojený v systéme ENVI – PAK vyzbieral v priemere 59,14 kg vytriedených odpadov za rok, čo je 1 kg viac ako v roku 2021.

Čisté životné prostredie bez odpadov, šetrenie primárnych zdrojov a znižovanie skládkovania sú súčasťou trvalej udržateľnosti.  Aj tieto údaje dokazujú, že aj občanom nášho mesta nie je životné prostredie ľahostajné.       

Certifikát

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj v obalovom priemysle. Podľa viacerých zdrojov patrí práve obalový priemysel medzi najväčších producentov plastov v Európe*. Všetky plastové obaly a výrobky na trhu EÚ musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby boli bezpečné a neohrozovali zdravie ľudí.

Hlavnou surovinou na ich výrobu je neobnoviteľný zdroj – ropa. Plast je všestranný, ľahký, flexibilný materiál, je cenovo dostupný a má veľa užitočných vlastností. Ich najdôležitejšou funkciou je funkcia ochranná, používa sa na balenie tovaru, uchováva potraviny čerstvé, predlžuje ich trvanlivosť, zachováva ich kvalitu, chráni ich pred vonkajšími vplyvmi.

Plastov je mnoho druhov. Aj napriek tomu, že ľuďom denne prejdú rukami desiatky plastových obalov, mnohí nepoznajú význam symbolov, ktorými sa označujú. Nie každý plast je recyklovateľný rovnako ľahko.

Posvieťme si na materiálové zloženie plastov:

 • Ľahko recyklovateľné
 • Stredne ťažko recyklovateľné
 • Ťažko recyklovateľné
 • Veľmi ťažko recyklovateľné

Z PET (polyetyléntereftalát) je vyrobená väčšina obalov určených na pitie, ako napríklad nápojové fľaše na minerálky, sódu, mlieko, ako aj fľaše na ocot, či olej, niektoré fľaše na šampóny a ústne vody, dózy na potraviny, potravinové plastové nádoby. PET tvoria spomedzi všetkých plastov približne 11 %.
Zaujímavosťou je, že ide o jeden z najľahšie recyklovateľných plastov. Z použitých PET sa vyrábajú aj textílie, napr. flísové bundy či koberčeky do auta.

HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) sa najčastejšie používa na výrobu fliaš na kozmetické, čistiace, pracie či bieliace prostriedky, obalov na destilovanú vodu, aviváž, bandasiek, vrchnákov na fľaše. Používa sa aj v potravinárstve, napr. na niektoré obaly na džúsy, kelímky na margarín. Medzi plastmi je zastúpený 14 %. Výnimočnou vlastnosťou je, že HDPE je tuhý a odolný materiál a je ľahko recyklovateľný. Má dobrú chemickú odolnosť, čo znamená, že nereaguje s potravinami, nápojmi alebo chemikáliami, ktoré sa v nich nachádzajú. Znesie extrémnejšie teploty ako PET, horúce aj studené. HDPE je možné opätovne použiť či recyklovať.

PVC (polyvinylchlorid) sa najčastejšie používa na výrobu euroobalov, hračiek, obalových materiálov, plastových obrusov, tašiek či plastových obalov na ovocie či zeleninu. Približne 5 % plastových výrobkov a obalov je vyrobených z PVC. PVC sa líši od iných plastov tým, že obsahuje chlór ako jeden z hlavných prvkov. Je ľahký a veľmi pevný. Využitie má aj v stavebníctve, zdravotníctve a v elektronike. Z PVC sú vyrobené aj kreditné karty, nafukovacie bazény, WC dosky, linoleum či okenné rámy. PVC patrí z pohľadu recyklácie medzi najproblematickejší typ plastu,  dokonca nie je vhodný ani na energetické zhodnotenie, nakoľko pri jeho spaľovaní dochádza k uvoľneniu chlóru a karcinogénnych dioxíov.

Z LDPE (polyetylén s nízkou hustotou) sa najčastejšie vyrába baliaca fólia, nákupné igelitové tašky, mikroténové vrecká, bublinkové fólie, flexibilné fľaše, vrecia na odpad. Až 20 % plastových obalov a výrobkov je z polyetylénu s nízkou hustotou. Pozitívom je, že LDPE je odolný, flexibilný, recyklovateľný a neuvoľňuje škodlivé chemikálie, vďaka čomu je bezpečnou voľbou pre priamy styk s potravinami. Preto sa najčastejšie používa na ich balenie. Je stredne ťažko recyklovateľný.

PP (polypropylén) sa najčastejšie využíva na výrobu boxov na jedlo, kelímkov na jogurty, tvaroh, smotanu, obalov na kečup či hračiek. V PP vrecku nájdete ryžu i cestoviny, keksy či čokoládové tyčinky. Medzi plastmi je zastúpený 19 %. Polypropylén je termoplast. Hlavnou vlastnosťou je, že má oveľa vyššiu teplotu topenia ako PET, HDPE a LDPE. Z polypropylénu sa vyrábajú aj vedrá, prepravky, kvetináče, záhradný nábytok, či odpadkové koše, ktoré po doslúžení patria na zberný dvor. Tiež sa recykluje stredne ťažko.

PS (polystyrén) slúži na výrobu penových pohárov, obalov na mäso, obalov na slané a sladké pochutiny, baliacich výplní, obalov na jedlo a nápoje, riadu vhodného do mikrovlnky. Polystyrénu je medzi plastmi 6 %. Zaujímavosťou je jeho všestrannosť. Ide o ľahký a pevný materiál, ktorý možno ľahko rozoznať ako biele penové obaly a používa sa aj pri balení potravín so sebou. Recykluje sa len v obmedzenej miere.

Do kategórie Others (ostatné) zahŕňame všetky plasty, ktoré nepatria do kategórií 1 až 6. Môžeme tu nájsť aj kombináciu prvých šiestich druhov plastov. Príkladom sú napríklad lego kocky, dojčenské fľaše, galóny na vodu. Až štvrtina všetkých plastov (25 %) patrí do tejto kategórie. Najčastejšie sa z neho vyrábajú rôzne obaly, ale tiež kompaktné disky, kryt CD alebo DVD, lekárske skladovacie nádoby, umelé trávniky, autodiely či puklice z áut.

Prečo by sme mali zodpovedne pristupovať k triedeniu plastov?

Mnohí z nás sme sa stretli s voľne pohodenými plastmi či iným odpadom v prírode, vo vodných tokoch, moriach a oceánoch. Preto je veľmi dôležité zaobchádzať s nimi s rozumom a čo najzodpovednejšie ich triediť tam, kam patria – do žltých kontajnerov alebo vriec. Dôležitý je aj výber výrobkov v takých plastových obaloch, ktoré sú viacnásobne použiteľné a ľahko recyklovateľné.

 • Plasty sa vyrábajú z ropy a ich výroba je obmedzená jej celkovými zásobami.
 • Pokiaľ skončia vyhodené v prírode alebo na skládke, rozkladajú sa 100 až 1000 rokov, znečisťujú rieky, oceány a prírodu.
 • Plast je trvácny materiál, výrobky z neho je preto potrebné používať opakovane a čo najdlhšie.
 • Len správne vytriedené plasty môžeme recyklovať. Recykláciou dostanú šancu na nový život a použitie v podobe nových produktov. Recyklácia je úspornejšia než výroba plastu z ropy. Triedenie redukuje množstvo komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach.

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch PDF [0,4 MB]

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Ako spravne vytriedit obaly od syrov

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu

Ponúkame obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch aplikáciu, ktorou si uľahčia  triedenie odpadu. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu, ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do telefónu s Os Android prostredníctvom obchodu Google Play, zo zoznamu si vyberie svoje mesto - Michalovce (a konkrétny obvod 4, 5, 6, 7 alebo 8 podľa svojho bydliska - ulice) a aplikácia mu prostredníctvom notifikácie vždy pripomenie blížiaci sa zber triedeného odpadu.

Jednotlivé obvody sú zverejnené v aplikácii aj na webovej stránke mesta: https://www.michalovce.sk/sk/clanok/rozdelenie-obvodov-a-vyvoz-odpadov

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem? 2

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem? 3

Deratizácia

Oznam o vykonaní deratizácie na verejných  priestranstvách
Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečuje deratizáciu verejných  priestranstiev na území mesta Michalovce.

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov, zabránenie šíreniu infekčných ochorení, ktoré prenášajú hlodavce).

Deratizácia je na území mesta vykonávaná priebežne v jednomesačných intervaloch a to v období od apríla do decembra. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou, ktorá disponuje  príslušnými povoleniami na výkon deratizácie. V prípade zvýšeného výskytu  hlodavcov – potkanov a to už či v blízkosti bytového domu na sídlisku, prípadne na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín  od nahlásenia  vykoná deratizačný zásah.

Povinnosť vykonávať deratizáciu je daná  v zákone č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.  Fyzické osoby – podnikatelia  a právnické osoby sú povinné  zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu  a na obmedzenie výskytu  prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu  živočíšnych škodcov.

V prípade zistenia výskytu hlodavcov (potkanov) na verejných priestranstvách žiadame občanov, aby kontaktovali firmu, ktorá zabezpečuje výkon deratizácie na telefónnom  čísle: 0908 998 303 – Ing. Štefanič.  Prípadne svoju požiadavku adresovali Mestskému úradu v Michalovciach na telefónne čísla: 6864171, 0918876604 alebo e-mailovu adresu: pavol.fecak@msumi.sk    

Vlastníci rodinných domov  môžu deratizáciu  na svojom pozemku vykonať  svojpomocne,  pri   dodržaní  bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri práci podľa návodu uvedeného  na etikete používaného  prípravku. Zároveň deratizačný   prípravok umiestniť  tak,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí,  domácich  či spoločenských zvierat.

Cirkulárna mapa Michaloviec

Cirkulárnu mapu Michaloviec 2021 vytvorili žiaci 5.A zo ZŠ Pavla Horova Michalovce,
pod vedením učiteľky Petry Tanuškovej.
Grafický dizajn: ©Zuzana Uhalová Ambasádori projektu: Adela a Viktor Vinczeoví
Návrhy na aktualizáciu mapy posielajte na: petra.tanuskova@teachforslovakia.sk

Mapa

Čo kam patrí?

Rolka z toaletného papiera, obal zo zubnej pasty, polystyrén alebo staré oblečenie. Vedel by si vytriediť tieto veci? Nechaj to na nás, v krátkych videách Čo kam patrí? ti efektívne vysvetlíme ako, čo, kam a prečo.

 


 

 


 

 

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu  kovov

 

 

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

ČO SO STARÝM OBLEČENÍM
 

Poradíme vám, čo by ste mali spraviť s oblečením, ak ho už nepotrebujete.
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere, ale predsa sú spoločnosti, ktoré sa recykláciou textilu zaoberajú. Máme zopár takých aj u nás na Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov. Niektoré módne obchody organizujú kampane (napr. Týždeň recyklácie), počas ktorých môžu ľudia priniesť svoje staré oblečenie naspäť do predajne. Takýchto akcií sa však organizuje veľmi málo a nie sú na pravidelnej báze.

Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa starého oblečenia, pouvažujte, komu by ešte tento odev mohol poslúžiť. Podarujte ho rodine, priateľom, známym alebo ho venujte na charitu. Ak sa však rozhodnete dať oblečenie charite alebo ľuďom bez domova, myslite na to, čo títo ľudia naozaj potrebujú. Mnohokrát sú to teplé veci na zimu, ktoré im pomôžu. Rozhodne im nepomôžete kravatami, motýlikmi, hodvábnymi šatkami, ba ani blúzkami či večernými šatami. Jeden poriadny kabát poteší omnoho viac. Ďalšou možnosťou je odovzdať oblečenie do špecializovaných červených kontajnerov, ktoré  nájdete aj našom meste a to v týchto lokalitách:

 • na ulici Okružnej  vedľa bytového domu D3 č. 106
 • J. A. Komenského vedľa bytového domu D2, pri  kotolni
 • Jána Švermu pri bytovom dome A1
 • Masarykova č. 70/A8
 • Severná č. 6
 • Zberný dvor na Lastomírskej č. 2
 • Zberný dvor na Partizánskej č. 55
 • Ukrajinská č. 11/B9 – pri OC Lidl
 • Užhorodská č. 35/B2
 • J. Hollého č. 91/C3
 • J. Hollého č. 69/C5

Za rok 2022 občania mesta Michalovce vytriedili 18,6 ton textilu a tak zabránili, aby tento odpad neskončil na skládke komunálneho odpadu. 


25.03.2021 - Pravdy a mýty o odpade


04.06.2020Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu


27.06.2018 - Mesto Michalovce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje „INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV“, ktoré boli Mestu Michalovce doručené Regionálnou veterinárnou  a potravinovou správou Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.05.2019Certifikát pre Michalovce

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 - Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou...
Pokračovanie... 
Základné pravidlá triedenia, Označovanie obalov, Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába.

22.03.2019 - Matej Repel: Vtáky miest