Aktuality - životné prostredie

OZNAM O ZBERE BIOODPADOV

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú v zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku ukončíme pravidelný  zber  v týždni od pondelka 23.11.2020 do piatku 27.11.2020  (48.týždeň), podľa jednotlivých obvodov.
 
Jesenný zber objemného bioodpadu (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách pri rodinných domoch uskutoční v termíne  od 2.11.2020 do 13.11.2020  ( 45. a 46. týždeň). Objemný bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad ! 

Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 

Zber bioodpadu do kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku  neuskutoční ! Bioodpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul. 2).

Podmienky,  za ktorých bude uvedený bioodpad odobraný:

- biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
- biologický odpad - vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m
- biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.                                                                                                                                    

TaZS Michalovce


04.06.2020Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu


27.06.2018 - Mesto Michalovce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje „INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV“, ktoré boli Mestu Michalovce doručené Regionálnou veterinárnou  a potravinovou správou Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.05.2019Certifikát pre Michalovce

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 - Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou...
Pokračovanie... 
Základné pravidlá triedenia, Označovanie obalov, Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába.

22.03.2019 - Matej Repel: Vtáky miest