Agenda mestských bytov

Žiadosť o pridelenie bytu (PDF)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Michalovciach
  [39 kB]
Žiadosť o predĺženie nájmu bytu (PDF)
Žiadosť o predĺženie nájmu v nájomnom byte v Michalovciach
  [34 kB]

Potrebné prílohy k žiadosti

Potvrdenie o príjme žiadateľa za kalendárny rok (PDF)
Príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú bývať za predchádzajúci kalendárny rok
  [44 kB]
Potvrdenie o príjme žiadateľa za štvrťrok (PDF)
Žiadosť o predĺženie nájmu v nájomnom byte v Michalovciach
  [135 kB]
Potvrdenie o príjme žiadateľa - živnostník (PDF)
Potvrdenie o príjme žiadateľa - podnikateľa - živnostníka - za uplynulý kalendárny rok
  [173 kB]
Čestné vyhlásenie k bytu (PDF)
Tlačivo pre čestné prehlásenie s overenými podpismi na matrike, že žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú bývať, spĺňajú podmienky §6 ods.1 písm. e) VZ
  [58 kB]
Čestné vyhlásenie k záväzkom (PDF)
Tlačivo pre čestné prehlásenie s overenými podpismi na matrike
  [29 kB]
Potvrdenie o záväzkoch k prideleniu bytu (PDF)
Potvrdenie príslušných odborov MsÚ, že žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú bývať nemajú žiadne záväzky voči mestu súvisiace s bývaním.
  [67 kB]
Potvrdenie lekára (PDF)
U žiadateľa o bezbariérový byt aj doklad o rozsahu zdravotného postihnutia.
  [37 kB]
Potvrdenie o záväzkoch k predĺženiu nájmu (PDF)
Potvrdenie príslušných odborov MsÚ, že žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú bývať nemajú žiadne záväzky voči mestu súvisiace s bývaním.
  [103 kB]
Viac informácií nájdete vo
Všeobecno záväznom nariadení č. 79   [167 kB]
Zoznam bytových domov v správe DOMSPRÁV s.r.o.   [116 kB]