Aktuality

   

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

V Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach sa 10. februára 2017 konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Táto súťaž preveruje nielen vedomosti žiakov, ale hlavne ich schopnosti dorozumieť sa v ruskom jazyku, vedieť rozprávať na rôzne ...

16. 2. 2017 11:20

Fotodokumentácia / Photos

##ALBUM(5432)##

13. 2. 2017 8:34

Termíny školských prázdnin

  Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin  Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 27.október 2016 (štvrtok) 28. október - 31. október 2016 2. november 2016 (streda) vianočné 22. december 2016 (štvrtok)...

13. 2. 2017 0:32

Skúška sirén

Vážení obyvatelia mesta Michalovce, týmto Vám oznamujeme že dňa 10.02.2017 (piatok) o 12.00 h. sa na území mesta Michalovce uskutoční akustické preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Za pochopenie Vám ďakujeme.  

7. 2. 2017 0:01

Slniečkársky tromf

Funky, cha-cha, smooth, waltz ... – povinné tance rôzneho žánru tancovalo 34 tanečníkov súboru Slniečko v kongresovej sále centra Babylon v Českej republike v meste Liberec od 5. do 8. januára. Za účasti 21 krajín ( najvzdialenejšie USA, Južná K...

2. 2. 2017 14:47

Ples seniorov

Na prahu nového kalendárneho roka odznelo mnoho pekných želaní, ktoré oslovili aj nás seniorov. Mnohé nás nielen potešili, ale aj presvedčili, že nie sme akousi príťažou pre spoločnosť, že úcta k šedinám, priateľstvo a tolerancia patria medzi tie najväčšie...

2. 2. 2017 12:45

Dotácie mesta

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 191/2016 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom, resp. trvalým pobytom...

2. 2. 2017 12:30

Jedlá zmena v zdravo voňavej škole

Život v Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach je v tomto školskom roku spestrený o realizáciu dvoch ďalších zaujímavých projektov: Jedlá zmena a Zdravo voňavá škola. Počas tematicky zameraných dní sme sa dozvedeli veľa nového o pot...

2. 2. 2017 12:00

Elektronická informačná tabuľa - archív 2016

Pridané 23.12.2016: Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie vo veci "INS FTTH - Michalovce, Hviezdoslavova, Polygón 5A". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 204kB] (EUT-2016_12_23-01) Pridané 22.12.2016: M...

31. 1. 2017 10:34

Oznamy TaZS

  Kúpalisko a sauna:   TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že mestské kúpalisko a sauna budú otvorené v mesiaci   F E B R U Á R  2017  v priloženom dokumente.   O Z N A M pre držiteľov Senior karty: ...

31. 1. 2017 8:08