Aktuality

   

Obnovili sme park Kerta

Mesto Michalovce začalo v júni minulého roku s revitalizáciou historického parku Kerta. Rekonštrukčné práce boli ukončené a park sme slávnostne otvorili 26. augusta. Obnova parku bola súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Revitalizácia parkov Ker...

31. 8. 2022 16:00

Nezabudni na mňa v aute

Realizácia celoslovenskej preventívno-informačnej kampane Nezabudni na mňa v aute prebieha aj naďalej. Cieľom tejto kampane je upozorniť na to, že nechať dieťa vo vozidle bez dozoru je nezodpovedné a životu nebezpečné. Rovnaké riziko hrozí aj zvieraťu. V...

31. 8. 2022 12:45

Obnova historického parku Kerta je ukončená

Mesto Michalovce začalo v júni minulého roku s revitalizáciou historického parku Kerta. Rekonštrukčné prace sú ukončené. Park slávnostne otvoríme 26. augusta o 14.00 hod. Obnova parku bola súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Revitalizácia parkov...

23. 8. 2022 10:13

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.   Podrobné i​nfor...

22. 8. 2022 7:36

Zverejňujeme Manuál tvorby verejných priestranstiev

Zverejňujeme Manuál tvorby bezpečných verejných priestranstiev Mesta Michalovce.  Tento manuál analyzuje aktuálny stav Mesta Michalovce, poukazuje na jeho pozitíva i negatíva, ponúka východiskové riešenia, ale najmä obsahuje základné normy pri budova...

22. 8. 2022 7:36

V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

Širokú verejnosť zasiahla 8. augusta smutná správa z Ríma. Vo svojom byte v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 98 rokov kardinál Jozef Tomko. Otec kardinál sa narodil 11. marca 1924 v obci Udavské pri Humennom. V rokoch 1935 – 1943 bol študentom na gymná...

22. 8. 2022 7:36

Sviatok Patrónky Zemplína

Počas druhého augustového víkendu sa v Klokočove konala eparchiálna odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Mesta Michalovce, primátor Viliam Zahorčák a viceprimátor Miroslav Dufinec. Klokočov patrí medzi najvýznamnejšie mariánske pútn...

22. 8. 2022 7:31

Onko klub Venuša na poznávacom zájazde

Občianske združenie Onko klub Venuša Michalovce zorganizovalo pre svoje členky jednodňový poznávací výlet.  Prvá zastávka bola v obci Rafajovce.  V miestnom kostole nás správca farnosti Mgr. Štefaník  oboznámil s dejinami obce, ktorá je aj pútnickým...

22. 8. 2022 7:28

Súťaž vo varení guľášu - Vrbovský kotlík

Prvú augustovú nedeľu pripravilo Denné centrum 10 a OZ Vrbovčan zábavné podujatie s názvom Vrbovský kotlík. Za mesto Michalovce účastníkov pozdravila viceprimátorka Jana Cibereová. Do štvrtého ročníka súťaže sa prihlásilo osem družstiev, z toho bolo šesť domá...

22. 8. 2022 7:27

Výlet na kúpalisko do Sárospataku

Keďže aj seniori z  Vrbovca radi trávia horúce letné dni pri vode, rozhodli sa členovia DC 10 a OZ Vrbovčan navštíviť jedno z  termálnych kúpalísk v Maďarsku. V utorok 9. augusta zorganizovali jednodňový autobusový zájazd do Sárospataku, kde navštívili m...

22. 8. 2022 7:25