Aktuality

   

Výsledky komunálnych volieb 2018

Komunálne voľby sa uskutočnili 10. novembra. O post primátora mesta Michalovce sa uchádzalo deväť kandidátov. Súčet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov bol 11 760. Za primátora mesta bol po štvrtýkrát zvolený Viliam Zahorčák, ktorý získal 4...

22. 11. 2018 14:02

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame výsledky komunálnych volieb - Zápisnica mestskej  volebnej komisie o výsledku volieb v meste Michalovce

11. 11. 2018 5:06

Finančné zdravie nášho mesta

Blíži sa záver kalendárneho roka a mesto sa pripravuje bilancovať svoje hospodárenie. V ostatnom čase sme zaznamenali viacero skreslených alebo dokonca nepravdivých informácií o hospodárení Mesta, preto prinášame našim obyvateľom niekoľko faktov. ...

8. 11. 2018 7:17

Zlepšenie dopravnej situácie v meste

Na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach pristúpilo mesto k zlepšeniu dopravnej situácie na základe vypracovaného projektu.  Stavebnými úpravami a zmenou trvalého dopravného značenia sa premiestni zastávka autobusu a zriadi nový priechod pre chodcov v zmy...

7. 11. 2018 8:19

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra  2018   Všetky potrebné informácie k voľbám  budeme  zverejňovať v čl...

4. 10. 2018 7:39

Rokovanie poslancov

V mestskom kultúrnom stredisku sa  30. augusta stretli poslanci mestského zastupiteľstva na dvadsiatom treťom rokovaní. V programe nechýbal návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu ulice, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta...

13. 9. 2018 15:00

Úprava hodín pre klientov MsÚ

OZNAM Mestský úrad Michalovce oznamuje klientom, že z technicko - prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30) a v budove B (Nám. slobody 1) v čase od 31.7. – 3.8.2018 od 7.00 hod. do 13.00 ...

30. 7. 2018 11:15

Aktivity primátora

12.7. zasadnutie krízového štábu mesta k vyhlásenej mimoriadnej situácii 12.7. účasť na cvičení Nový horizont 2018 13.7. porada primátora 13.7. rokovanie so zástupcami hokejového klubu HK Ingema Dukla 14.7. účasť na záverečnom stretnutí podujatia Splash X ...

19. 7. 2018 14:56

Skúška sirén

Na základe termínov stanovených MV SR bude dňa 08.06.2018 (piatok) o 12.00h vykonané preskúšanie sirén, dvojminútovým stálym tónom.

7. 6. 2018 7:32