Aktuality

   

Seminár o rybách

Spoločnosť WGI, Aregala Slovakia zorganizovala vo februári seminár Ryby a morské plody –  ich spracovanie,  príprava, varenie – spôsob souse vide. Študenti odboru hotelová akadémia a čašník, servírka SOŠ obchodu a služieb V Michalovciach sa dozv...

20. 3. 2020 8:46

Prerušené vyučovanie ovplyvní aj maturitné skúšky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na ško...

20. 3. 2020 8:39

V lese aj v zime

Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Hajaja, kukuku, sedela som na buku. Touto nežnou pesničkou o kukulienke, ktorú pozná vari každý z nás, sme privítali medzi nami, deťmi z Materskej školy, Masarykova 30, lesnú pedagogičku Ing. Luciu Miňovú, PhD. ...

21. 2. 2020 9:15

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 ...

27. 1. 2020 7:30

Ples, ktorý pomáha

Rovnako ako po minulé roky aj v roku 2019 sa nezisková organizácia Re-mi-dia rozhodla uskutočniť už štvrtý ročník Benefičného plesu na podporu tých, ktorí to potrebujú. Na jeho organizácii sa okrem riaditeľky neziskovej organizácie Mariky Géciovej podieľali aj šty...

23. 1. 2020 14:07

Mikulášsky dobrý skutok

V živote sú veci, ktoré sa nedajú vrátiť. Je to čas, vyslovené slová a premárnené príležitosti. V sobotu 7. decembra nepremárnila svoju príležitosť Základná škola, Ul. moskovská, a urobila dobrý skutok. Pomohli sme človeku v núdzi, ktorému sa pred rokom obrát...

13. 1. 2020 8:39

Vianočná besiedka

Žiaci zo Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom sa v predvianočnom stretnutí s rodičmi, hosťami a občanmi Klokočova predstavili adaptáciou rozprávky Snehuliak s horúcim srdcom. S veľkou láskou a úsilím predviedli publiku krásny príbeh s veľkým posolstvom. S...

13. 1. 2020 8:32

Policajt – môj kamarát

Hra je dominantnou činnosťou detí v materskej škole. Hry na kuchárov, stavbárov, záchranárov a policajtov sú asi najobľúbenejšie. Je úžasné, ak môžu deti získať informácie o povolaniach priamo od ľudí, ktorí ich vykonávajú. 25. novembra sa v Materskej škole na...

20. 12. 2019 13:55

Deťom pre radosť

Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v rámci svojich aktivít pripravilo v spolupráci s okresnými riaditeľstvami humánnu akciu pre deti umiestnené v detských domovoch a pre ženy s deťmi umiestené v krízových centrác...

20. 12. 2019 13:51

Deň otvorených dverí

Už tradične pripravili 5. decembra učitelia a žiaci Gymnázia, Ul. Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, pre žiakov 9. ročníka základných škôl, výchovných poradcov a rodičov Deň otvorených dverí. V priebehu dňa sme v škole privítali vyše 200 žiakov z 21 základných škôl z ok...

20. 12. 2019 13:44