Aktuality

   

Šaliansky Maťko 2023

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera – Hronského v prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa konalo 24. januára v priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického (ZKGZ). Organizátormi 28. ročníka súťaže boli Dom Matice slovenskej v Mic...

3. 2. 2023 8:49

Ples seniorov

Šiesty ročník Plesu seniorov sa konal v piatok 20. januára pod záštitou primátora mesta Michalovce Miroslava Dufinca. Jeho usporiadateľmi boli manželia Kučkovci, ktorým patrí veľká vďaka za ich aktívnu a neúnavnú prácu. Na plese za zúčastnilo 180 ľudí, pričom vä...

3. 2. 2023 8:46

Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ

Mnohé samosprávy na protest vypnú verejné osvetlenie. Zapojí sa aj mesto Michalovce. Stane sa tak 30. januára. V našom meste bude verejné osvetlenie vypnuté na Námestí osloboditeľov a Námestí slobody od 19.00  do 19.30 hod. Táto aktivita je vyjadrení...

30. 1. 2023 8:23

Významné výročia v Michalovciach v roku 2023

Významné výročia v našom meste v roku 2023 môžeme rozdeliť do troch okruhov. Prvý okruh súvisí so šľachtickou rodinou Sztáray, druhý so štyrmi významnými osobnosťami regiónu a tretí okruh by sme mohli nazvať klasické mestské výročia. Práve týmto budeme venovať poz...

26. 1. 2023 7:20

Za profesorom Krčmérym

V decembri 2022 zomrel vo veku 62 rokov uznávaný infektológ profesor Vladimír Krčméry. Ako odborník v oblasti tropickej medicíny sa okrem iného podieľal na mnohých projektoch zameraných na pomoc rozvojovým krajinám. Nebol však iba administratívnou silou. Vždy...

26. 1. 2023 7:18

Blahoželáme, pán primátor

Ing. Ladislav Ebský oslávil 16. januára krásne okrúhle jubileum. K 80. narodeninám gratuloval bývalému primátorovi Michaloviec aj ten súčasný. V roku 1980 sa Ladislav Ebský stal riaditeľom Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Už vtedy sa v ne...

18. 1. 2023 14:52

Stravovanie dôchodcov na základných školách sa obnovuje

Mesto Michalovce oznamuje, že od 1. februára sa obnovuje služba poskytovania stravy pre dôchodcov v školských jedálňach pri: Základnej škole, Komenského 1 Základnej škole, Školská 2 Základnej škole, Krymská 5 Všetci dôchodcovia, ktorí maj...

16. 1. 2023 10:50

Michalovce ako aj celý Zemplín potrebujú diaľnicu

Občianske združenie diaľnica na Zemplín vzniklo v roku 2020 ako podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice D1 Bratislava - Košice - Michalovce - štátna hranica SK/UA. Združuje ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Zemplína a ako sami hovoria, už sa nech...

11. 1. 2023 7:44

Blahoželáme k výnimočnému jubileu

Na pôde mestského úradu sme začiatkom januára privítali vzácnu jubilantku. Pani Stanislava Molnárova sa 26. decembra dožila úctyhodných a krásnych 100 rokov. Bývalo zvykom, že primátor mesta išiel takýmto jubilantom osobne zablahoželať k nim domov. Pani Stani...

11. 1. 2023 7:38

Vianočná radosť

Život v dnešnom svete sa nesie v troch základných rozmeroch, a síce: očakávanie, strach (pandémia, vojna na Ukrajine), radosť. Adventné obdobie nám pripomínalo a pripomína prvé dva, očakávanie a strach. O malú chvíľu sú Vianoce a počas týchto dní už nemôžeme pociť...

21. 12. 2022 7:46