Aktuality

   

Michalovská nemocnica poďakovala dobrovoľníkom

Počas pandémie koronavírusu v Nemocnici Svet zdravia Michalovce v prvej línii ochotne poskytlo svoju pomocnú ruku takmer 40 dobrovoľníkov. Pomáhali zdravotníkom rýchlejšie zvládnuť triedenie pacientov, meranie teploty a vypĺňanie potrebných formulárov. Zloženie do...

25. 6. 2020 12:48

SHMÚ varuje

Zdroj: www.shmu.sk Predpoklad vývoja počasia v priebehu dňa - Košický kraj (detail) Logun IT .boxes2{height:212px;width:316px;} #new img{max-width:none!important;background:none!important}#iframe{max-height:none!important;max-width:none!important;...

20. 6. 2020 11:00

Mestskí poslanci schválili opatrenia na zníženie dopadov mimoriadnej situácie

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA Poslanci mesta Michalovce sa za mimoriadnych opatrení stretli v piatok 29. mája na svojom siedmom zasadnutí. Do programu bolo zaradených 14 bodov, v ktorých sa venovali rôznym témam vrátane súboru návrhov opatrení na zníženie nepriazni...

12. 6. 2020 10:05

OD PRACOVNÍKOV TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Aj zamestnanci Technických a záhradníckych služieb Michalovce boli medzi tými, ktorí sa v čase koronakrízy ocitli v prvej línii. Ich pracovná činnosť sa nezastavila, aj naďalej sa starali o čistotu a poriadok v meste a k ich povinnostiam pribudla aj dezinfekcia ve...

12. 6. 2020 9:52

MÔJ ŽIVOT POČAS PANDÉMIE

Anketa, prostredníctvom ktorej chceme zistiť, ako Michalovčania prežívajú život počas pandémie koronavírusu, má iba tri jednoduché otázky: Akými aktivitami ste trávili čas, kým ste boli doma? Čo osožné ste počas tejto doby urobili pre seba/pre iných ľudí? ...

12. 6. 2020 9:45

STARAJÚ SA O NAŠE ZDRAVIE

Centrum intervenčnej angiológie sa zameriava na operačnú liečbu ischemických chorôb dolných a horných končatín, postihnutia tepien vnútrobrušných orgánov a aneuryzmy aorty. Pri vážnych úrazoch sa súčasne rozširujú kompetencie trauma tímu nemocnice aj o možnos...

12. 6. 2020 8:57

OTESTOVALI VODIČOV AUTOBUSOV VEREJNEJ DOPRAVY

Vodiči autobusov slúžia, podobne ako príslušníci ďalších povolaní, prakticky nepretržite svojim klientom – v tomto prípade cestujúcim. Ochrana a bezpečnosť cestujúcich a vodičov sú preto pre najväčšieho súkromného poskytovateľa dopravných služieb, spoločnosť ...

11. 6. 2020 14:27

MÔJ ŽIVOT POČAS PANDÉMIE

Napíšte nám, ako ste prežívali a stále prežívate dni počas pandémie. Anketový formulár nájdete na webovej stránke www.michalovce.sk v časti aktuality, kde môžete priamo vpísať svoju odpoveď, alebo nám odpovede pošlite na email marcela.sabovcikova@msumi.sk. Ank...

2. 6. 2020 14:23

Michalovčania triedia zodpovedne

Aj mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI-PAK prevádzkujúceho  triedený zber odpadu, prispelo v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov  v množstve  69 036 000 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré ...

2. 6. 2020 11:27

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež, na svojej stránke zverejnil množstvo materiálov na stiahnutie V mnohých školách dnes po čase do lavíc zasadli deti, aby sa opäť naučili niečo nové, vzdelali sa. Aj v OZV ENVI - PAK je jednou z priorít vzdeláva...

2. 6. 2020 10:42