Aktuality

   

Čo vedia žiaci o medzníkoch II. svetovej vojny

V dňoch 9. a 15. sa konali okresné kolá v Sobranciach a Michalovciach v súťaži Medzníky II. svetovej vojny. Celkovo sa z obidvoch okresov zúčastnilo deväť základných škôl s deviatym ročníkom, z toho jedno družstvo osemročného gymnázia zo Sobraniec. Súťaž prebe...

11. 6. 2024 13:36

V prvej päťke najlepších / Na medzinárodnom festivale Starmus

Tím žiakov zo Základnej školy T. J. Moussona realizoval v období od novembra 2023 do mája 2024 projekt v rámci PBL výzvy Spoločne meníme svet. Výzva bola vyhlásená nadáciou ESET a OZ BUILD Slovensko. Úlohou žiakov bolo spracovať opatrenia na zníženie produkcie...

10. 6. 2024 7:36

Labková patrola v akcii

Do Materskej školy, na Ul. Komenského 2, zavítala 20. mája „Labková patrola“. Privítali sme psovodov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Michalovce, konkrétne z Oddelenia poriadkovej polície. Neprišli však sami, priviedli si so sebou aj svojich štvornohých ...

10. 6. 2024 7:34

Harmonogram letných denných mestských táborov

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť do 21. 06. 2024 na riaditeľstve tej školy, ktorá organizuje turnus. Poplatok na deň je 14 eur ( desiata 2 eurá, obed 3 eurá). Podľa ponúkaného programu letných táborov na j...

7. 5. 2024 11:05

Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto: Od 1.7.2024 do 12.7.2024 MŠ, F. Kráľa 78 MŠ, Školská 5 MŠ, J. A...

7. 5. 2024 10:58

Prijímacie skúšky ZUŠ

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Michalovce, Štefánikova 20,  071 01 Michalovce v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, ta...

24. 4. 2024 9:48

Zlato na GPH

V uplynulých dňoch prebehlo v Bratislave slávnostné oceňovanie mladých ľudí, ktorí dosiahli Zlatú úroveň v rámci rozvojového programu DofE – Duke of Edinburgh. Ak chce mladý človek získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu musí prekonať štyri výzvy. Rozvíj...

1. 4. 2024 6:45

Zápis prvákov do základnej školy

V utorok 2. apríla 2024 sa začína zápis prvákov na základných školách pre školský rok 2024/ 2025. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa môže rodič budúceho školáka rozhodnúť pre kt...

11. 3. 2024 12:05

Výstava Eriky Frankovičovej a Michala Schudicha v ZUŠ

V priebehu februára môžete vidieť v priestore vestibulu ZUŠ na Štefánikovej ulici prezentáciu prác žiakov ZUŠ na Štefánikovej ulici. Žiaci z ateliéru Michala Schudicha si zvolili námety a inšpiráciu z prírody, vesmíru, architektúry, histórie, športu, sveta ok...

13. 2. 2024 7:00

Za poznaním slovenských vysťahovalcov

Slováci po stáročia opúšťali svoju domovinu kvôli biede, hladu, náboženským, politickým a iným dôvodom. Emigrácia je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Za posledných 130 rokov odišli z každej generácie tí najlepší ľudia. Na objavovaní vlastnej minulost...

18. 12. 2023 18:19