Aktuality

   

ZŠ T. J. Moussona - Finančná gramotnosť

  V ZŠ Teodora Jozefa Moussona už tretí školský rok realizujeme projekt Fenomény sveta z dielne spoločnosti Edulab Bratislava. Tento projekt je zameraný na medzipredmetovú výučbu. Ponúka učiteľom efektívny nástroj na spestrenie a zatraktívnenie be...

14. 10. 2020 10:00

Prijímacie skúšky na ZUŠ

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Štefánikova 20 Michalovce v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11326:2 bod.  5. 2. o prijímacom konaní žiakov ZUŠ vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečn...

17. 6. 2020 16:02

Letné detské mestské tábory 2020

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2020   1. turnus 01.07. - 03.07.2020 ZŠ, J. Švermu 8 2. turnus 06.07. - 10.07.2020 ...

16. 6. 2020 7:39

Oznam pre rodičov detí materských škôl

Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto: Od  1.7.2020 do 17.7.2020 MŠ, Okružná ul. 19 MŠ, Ul....

12. 6. 2020 11:00

Odborná prax v Prahe

Študenti  Obchodnej  akadémie v Michalovciach  sú  zapojení do medzinárodného projektu Erasmus plus, ktorý je  financovaný z fondov Európskej  únie. Pravidelne v jeseni skupina 15 až 20 študentov cestovala do Talianska, kde ...

11. 6. 2020 14:41

Podmienky návratu do školských lavíc

Po deviatich týždňoch sa 1. júna na Slovensku opäť otvoria škôlky a prvých päť ročníkov základných škôl. Škola bude dobrovoľná, rodičia teda budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka základných škôl bude vzdelávanie prebieha...

1. 6. 2020 8:28

Úspechy žiakov na odborných súťažiach

Každoročne sa študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zapájajú do odborných súťaží, ktoré sa konajú či už v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý je riadený Mi-nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo  ...

1. 6. 2020 8:03

Deň Zeme netradične

Žiaci zo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach ani v tomto náročnom, a pre nich určite netradičnom, vyučovacom režime nezabudli, že ich škola je už niekoľko rokov držiteľkou medzinárodného titulu Zelená škola. Pri príležitosti Dňa Zeme počas ...

29. 4. 2020 22:26

Vesmír očami detí

Hvezdáreň v Michalovciach vyhodnotila 31. marca výtvarné práce regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2020. Tento rok sa do súťaže zapojilo 34 škôl, ktoré celkovo poslali 265 prác. Porota vybrala v troch kategóriách po päť prác, ktoré postupujú priamo do c...

18. 4. 2020 9:17

Zápis detí do materskej a základnej školy

Na základe vývoja situácie na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26. marca rozhodlo, že školské zariadenia zostanú zatvorené od 30. marca až do odvolania. Riaditelia škôl dostali za úlohu ...

14. 4. 2020 9:37