Aktuality

   

XIV. žiacka vedecká konferencia

Hlavná téma v poradí už štrnástej žiackej vedeckej konferencie žiakov Základnej školy, Okružná 17, bola Zážitkami k vede. Konferencia sa konala 1. decembra nielen pre žiakov školy, ale aj pre rodičov, starých rodičov, širokú verejnosť a všetkých nadšencov vedy. Je...

21. 12. 2022 7:31

Memoriál Jozefa Marcina

Kabinet telesnej a športovej výchovy na Základnej škole J. Švermu 6, každý rok organizuje basketbalový turnaj pod názvom Memoriál Jozefa Marcina. Bývalý zástupca školy Jozef Marcin sa dlhé roky venoval výchove mladých basketbalistov, pôsobil ako známy basketbalový...

21. 12. 2022 7:21

Prednáška s historikmi

Na Základnú školu T. J. Moussona zavítali 22. novembra historici Ústavu pamäti národa Mgr. Peter Jašek, PhD. a Ing. Stanislav Labjak, ThLic. Žiakom 8. a 9. ročníka prostredníctvom dokumentárneho filmu a prezentácie priblížili osudy Slovákov, ktorí sa v priebehu 40...

21. 12. 2022 7:14

Sme členom Siete pridružených škôl UNESCO

Keď sme na konci augusta podávali prihlášku do Siete Pridružených škôl UNESCO, ani sme nedúfali, že tak skoro sa staneme členom prestížneho klubu, ktorý združuje výchovno-vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Koncom novembra však z Paríža prišla potešujúca správa...

21. 12. 2022 7:10

Záleží mi na tebe

Jedným zo zaujímavých prezentačných stánkov v rámci Týždňa vedy a techniky v ZŠ Okružná 17, Michalovce, bol aj stánok s názvom Záleží mi na tebe. Týkal sa duševného zdravia a jeho cieľom bolo, aby žiaci vnímali podporu a pomoc odborných zamestnancov v škole. ...

21. 12. 2022 7:04

Záložka spája školy

V školskom roku 2022/2023 sa konal 13. ročník medzinárodného podujatia Záložka do knihy spája školy 2022, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.  Do projektu sa prihlásilo 1 040 škôl s celkovým počtom 119 937 žiakov, a to z Českej repub...

21. 12. 2022 7:00

2.kolo X. ročníka mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti

2.kolo X. ročníka  mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti „O pohár primátora mesta Michalovce“ pre škol. rok 2022/2023 sa konal vo štvrtok  08.12.2022 v telocvični Základnej školy Okružnej 17 v Michalovciach. Na organizácii súťaže sa podieľa...

14. 12. 2022 9:51

Žiaci GPH Michalovce víťazom krajského kola v basketbale

Vo štvrtok 8.12.2012 sa v Michalovciach uskutočnilo krajské finále stredných škôl v basketbale chlapcov. Finálového turnaja sa zúčastnilo osem škôl. Domáce družstvo Gymnázium Pavla Horova Michalovce obhajovalo prvenstvo z minulého roka. V školskom roku 2021/22 prí...

12. 12. 2022 7:46

Memoriál Jozefa Marcina

Kabinet telesnej a športovej výchovy na Základnej školy J.Švermu 6 v Michalovciach každý rok organizuje basketbalový turnaj pod názvom „Memoriál Jozefa Marcina“. Bývalý zástupca školy Jozef Marcin sa dlhé roky venoval výchove mladých basketbalistov, pôsobil ako zn...

12. 12. 2022 7:41

Čertovsky dobrý Mikuláš na jednotke

Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v škole Ťa už čakáme. 6. december 2022 bol v ZŠ T.J. Moussona dňom detskej radosti a veselosti. V našej škole je už dlhoročnou tradíciou, že si tento sviatok náležite pripom...

9. 12. 2022 8:11