ZŠ T. J. Moussona - Finančná gramotnosť
14. 10. 2020

 


V ZŠ Teodora Jozefa Moussona už tretí školský rok realizujeme projekt Fenomény sveta z dielne spoločnosti Edulab Bratislava. Tento projekt je zameraný na medzipredmetovú výučbu. Ponúka učiteľom efektívny nástroj na spestrenie a zatraktívnenie bežného vyučovania. V našej škole sa projekt realizuje formou vyučovacieho predmetu Fenomény sveta v 5. a 6. ročníku, formou záujmového útvaru a blokovým vyučovaním. 

Žiaci spoznávajú svet zážitkovou formou a interaktívnym vyučovaním v oblastiach Voda, Vzduch, Kultúra, Komunikácia, Slnko a momentálne pracujeme s fenoménom Peniaze. Množstvo videí od spoločnosti BBC je pripravených tak, aby žiakov nenudili a poskytli im zaujímavé informácie. Súčasťou každého videa sú interaktívne cvičenia. Žiaci pracujú prevažne v tímoch. Spoznávajú svet v celistvosti, čo im neumožňujú jednotlivé špecializované predmety. Každý spomínaný fenomén spoznávajú zo štyroch perspektív: ako funguje, akú má históriu, v čom je jedinečný a ako nás ovplyvňuje.

Vyučovanie finančnej gramotnosti sme v tomto školskom roku spestrili žiakom 9. ročníka práve fenoménom PENIAZE. Ako sami žiaci hovoria, doteraz ani len netušili, čo všetko z nášho života je s peniazmi spojené. Dozvedeli sa ako peniaze vznikli, aké majú ochranné prvky, počítali rodinný rozpočet, zisťovali ako reklama a sociálne siete vplývajú na ich myslenie, museli si dávať pozor na ochranu osobných údajov, učili sa platiť bezhotovostne a sledovali nástrahy, ktoré na nich vplývajú. Nakupovali on line, v zmenárni si menili peniaze, zistili aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, medzi hrubou a čistou mzdou.

Pátrali po odpovediach na tieto otázky: 
• Ktorí ľudia sú podľa vás bohatí?
• Čo sa dá kúpiť za peniaze a čo nie?
• Môže mať človek aj viac zdrojov príjmov?
• Vieme šetriť?
• Aké finančné inštitúcie existujú a ktoré finančné produkty a služby nám poskytujú?
• Na čo si treba dať pozor pri hypotéke?
• Čo je výhodnejšie? Kúpa vlastného bývania alebo prenájom?

Aktivít v rámci jednotlivých tém bolo veľa. Veríme, že takéto praktické a inovatívne vyučovanie ich pripraví na život v dnešnej modernej dobe.

Mgr. Lenka Paľová