Zápis detí do materskej a základnej školy
14. 4. 2020

Na základe vývoja situácie na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26. marca rozhodlo, že školské zariadenia zostanú zatvorené od 30. marca až do odvolania. Riaditelia škôl dostali za úlohu zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.

S týmto rozhodnutím súvisí aj zmena priebehu zápisu detí do škôlok a škôl. Prinášame vám teda aktuálne platné termíny, ktoré rodičov určite budú zaujímať.

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy bolo stanovené na obdobie od 30. apríla do 31. mája. Zápisy detí do základnej školy sa uskutočnia v termíne od 15. apríla do 30. apríla. Pre konkrétny dátum a čas, kedy bude žiadosti prijímať rodičmi vybraná materská či základná škola, vám odporúčame sledovať webové stránky jednotlivých zariadení alebo sa informovať telefonicky. Proces podávania žiadostí o prijatie detí do školského zariadenia má prebiehať bez osobnej prítomnosti detí a odporúča sa komunikácia elektronickou formou. Taktiež sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa ho predloží dodatočne. Rovnako sa pri zápise dieťaťa do základnej školy a zároveň žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky nebude vyžadovať potvrdenie pediatra či zariadenia výchovného poradenstva. Zákonný zástupca dieťaťa ho predloží dodatočne.

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

MŠVVaŠ