Zamorenie PCB látkami sa týka aj Michaloviec
23. 1. 2020

Región Zemplína vrátane Michaloviec je  najviac zamoreným územím toxickými a rakovinovými PCB látkami na svete. Zemplínčania doplácajú na nebezpečnú výrobu v Chemku Strážske svojím zdravím. Tento týždeň má byť vyhlásená krízová mimoriadna situácia, uviedla tak ministerka vnútra D. Saková. Dočkáme sa konečne po 35tich rokoch zneškodnenia tejto katastrofy?

Keďže v minulosti neboli úspešné ani petície organizované dotknutými obcami, ktoré slovenské orgány ako keby odignorovali a v súčasnosti túto tému mnohí len komentujú a píšu o nej, rozhodol som sa aj niečo urobiť a cestu vidím v tlaku zo strany EÚ, resp. Európskej komisie. Ako poslanec KSK som podal 12. 1. 2020 v súvislosti s nezneškodnením PCB látok v Strážskom oficiálnu sťažnosť Európskej komisii voči porušovaniu európskeho práva zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Slovenská republika je totiž viazaná právom EÚ, na základe ktorého mala prebehnúť dekontaminácia, resp. zneškodnenie použitých PCB látok do konca roku 2010. Hovorí o tom Smernica Rady 96/59/ES o zneškodnení (PCB/PCT) a tiež Nariadenie č. 850/2004 Európskeho parlamentu, ktoré vychádzajú zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.

Sme v roku 2020 a  hovoríme tu len o vyhlásení mimoriadnej situácie, ale každý jeden stratený deň znamená vysokú daň na zdraví obyvateľov. Primárka pediatrie v Michalovskej nemocnici D. Jurečková, ktorá sa venuje už 18 rokov monitoringu narodených detí v regióne, kde skúmajú aj prítomnosť PCB látok v krvi, v jednej z reportáží nedávno uviedla, že infekcie dýchacích ciest, alergické ochorenia, poruchy sluchu, nedostatočný vývoj zubov a včasnejší nástup obezity sú tiež dôsledkami vplyvu PCB látok v organizme. Podľa jej slov sú namerané zvýšené hodnoty u tretiny v niektorých parametroch až u polovice testovaných detí.

Je na čase túto doslova katastrofu konečne vyriešiť, pre nás Michalovčanov a Zemplínčanov to musí byť priorita a bokom musia ísť náklady, politika, jednoducho všetko, pretože tu ide o to najcennejšie, o naše zdravie.

Mgr. Milan Kaplan