Záleží nám na vás
20. 11. 2023

5 Záleží nám na vás_Aj dedkovia sa chceli odfotiť so svojimi vnukmi. Dobrá práca.jpg

Milým stretnutím dvoch generácií na pôde Základnej školy, J. Švermu 6, sme spoločne oslávili šediny, múdrosť, lásku, cit a starostlivosť starých rodičov.

Trieda III.C a oddelenie ŠKD Makovičky sa rozvoňali liečivými bylinkami, medom a rôznymi dobrotami. Konalo sa posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, spojené s čítaním z knihy Víla Jazmínka a škriatok Vendelín. Varil sa bylinkový čaj, sladil sa včelím medom, pridal sa aj zdravý citrón a rozprávali sa milé príhody z mladosti, ale aj zo súčasnosti. Na všetkých tvárach sa zračilo more lásky, spokojnosť a hrdosť, že si babičky a dedkovia mohli opäť sadnúť do školských lavíc, zaspomínať na staré dobré časy a stráviť vzácny čas so svojimi milovanými vnúčatami. Navštívil nás aj riaditeľ školy Ján Džara, pozdravil všetkých prítomných, potešil sa z veľkej účasti a poprial starkým pevné zdravie a príjemnú zábavu.

„Tichúčko, starkí, ani muk! Poviem vám príbeh z lesných lúk. Bude to príbeh rozprávkový, o víle Jazmínke a škriatkovi Vendelínovi.“

Takto znela krátka báseň, ktorou pani vychovávateľka Zuzka a pani učiteľka Erika navodili program stretnutia. Pustili sme sa do spoločného čítania, ako si víla Jazmínka a škriatok Vendelín nazbierali bylinky a uvarili si z nich čaj, pretože boli nachladnutí. Náš čaj už bol uvarený a všetci prítomní si ho mohli vychutnať. K dispozícii boli na laviciach aj iné druhy čajov, ktoré si mohol každý zúčastnený pripraviť a ochutiť. K čaju patrili aj sladké koláče, ktoré upiekli šikovné staré mamy. V druhej časti stretnutia už všetci usilovne strihali, lepili, vyfarbovali a spoločne zhotovovali šálky z farebného papiera s prianím prírode, ktoré pani učiteľka a pani vychovávateľka aranžovali na jeden obrovský čajník nainštalovaný na veľkej nástenke, ktorá už zdobí vstupnú chodbu školy. Po dobre vykonanej práci sa už triedou šírila vôňa hrianok s cesnakom, maslom alebo syrom, na ktorých si pochutnali naozaj všetci.

Keď už bolo všetko urobené a zjedené, nasledovalo fotografovanie pri nástenke s čajovými šálkami. Po nej si všetci vzájomne poďakovali za krásne chvíle prežité na našom spoločnom stretnutí a potom sa starí rodičia rozišli s krásnym pocitom do svojich domovov naplnení pocitom šťastia, lásky a vnútorného uspokojenia.

Zuzana Bubáková, Erika Kuriľaková