Začal sa ďalší školský rok
18. 9. 2023

3 začal sa šk rok ZŠ Okružná (7).jpg

V pondelok 4. septembra otvorili materské a základné školy svoje brány, aby mohol začať nový školský rok 2023/2024. V základných školách sa bude vzdelávať približne 4300 žiakov a okolo 1100 detí v materských školách. Do školských lavíc si po prvýkrát sadlo viac ako 500 prvákov. Počas letných prázdnin Služby mesta Michalovce realizovali rôzne opravy, ktoré boli potrebné. Vykonali sa hygienické maľby prevažne kuchyniek a skladových priestorov, protiplesňové nátery a dezinfekcia.
Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok a pedagógom veľa trpezlivosti a chuti do práce.

red