Za profesorom Krčmérym
26. 1. 2023

V decembri 2022 zomrel vo veku 62 rokov uznávaný infektológ profesor Vladimír Krčméry. Ako odborník v oblasti tropickej medicíny sa okrem iného podieľal na mnohých projektoch zameraných na pomoc rozvojovým krajinám.

Nebol však iba administratívnou silou. Vždy ochotne stál na strane chudobných a chorých. Slovensko si ho bude pamätať ako osobnosť z krízového štábu. Bol jedným z tých, ktorí nás úspešne previedli obdobím pandémie. Snažil sa ľuďom žijúcim v strachu a napätí sprostredkovať nádej. Vždy stál na strane vedy. V roku 2005 bol pri zrode Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, ktorá má detašované pracovisko aj na území nášho mesta. Pri poslednej rozlúčke, ktorá prebehla v Bratislave za účasti osobností duchovného a spoločenského života, zosnulého manželka povedala, že sa „upomáhal k smrti.“ Posledná rozlúčka sa konala 29. decembra v Bratislave.

V Michalovciach sa v priestoroch Inštitútu bl. Metoda Dominika Trčku zišli 4. januára pedagógovia, zamestnanci i študenti uvedeného pracoviska, aby si uctili spomienku na rektora zapálením sviečky, zápisom do kondolenčnej knihy a účasťou na sv. omši v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Michalovciach.
 

rr