XIII. ročníka mestskej súťaže vo vybíjanej žiakov a žiačok
7. 3. 2023

vybíjana-2023_opp_20.jpg

Mesto Michalovce - Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci so Základnou školu na Ul. J. Švermu 6 (2. ZŠ) v Michalovciach boli v priebehu mesiaca február 2023 organizátormi už XIII. ročníka mestskej ligy zmiešaných družstiev 3.- 4. ročníkov žiakov a žiačok základných škôl vo vybíjanej „O pohár primátora mesta“. Uvedená súťaž sa hrala na tri hracie kolá za účasti šiestich michalovských škôl v telocvičniach ZŠ, J. Švermu 6(2.ZŠ). Víťazom XIII. ročníka mestskej ligy vo vybíjanej „O pohár primátora mesta Michalovce“ sa stalo družstvo Základnej školy na Ul. J. Švermu 6(2. ZŠ) pred ZŠ na Ul. ZŠ, Okružná 17(6.ZŠ) a ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ).

Vyhodnotenie súťaže prebehlo po skončení zápasov 3. hracieho dňa v priestoroch ZŠ, J. Švermu 6 za účasti riaditeľa organizátorskej školy Mgr. J. Džaru a pod taktovkou organizátorov súťaže PhDr. E. Anguša a Mgr. P. Buranovského.

                                                     

PhDr. Erik Anguš, v. r.